Wat is vaste activa?

Onder vaste activa worden de bezittingen geteld die voor een langere tijd verbonden zijn met het bedrijf. Ze hebben een waarde die hoger ligt dan 450 euro en ze worden gebruikt binnen de bedrijfsvoering. Vaste activa worden opgenomen op de balans van de boekhouding. Er worden drie categorieën onderscheiden; de materiële vaste activa, de immateriële vaste activa en de financiële vaste activa. Op de balans vallen ze in de linkerkolom. Het gaat hier om de bezittingen die binnen de organisatie worden gebruikt in de bedrijfsvoering, die niet bestemd zijn voor de handel.

Wat is vaste activa? #

Als er bedrijfsmiddelen zijn die niet direct bestemd zijn om door te verkopen en langer dan één jaar actief zijn binnen de onderneming, dan spreekt men van vaste activa. Dit zijn de drie categorieën die we hierin kunnen onderscheiden:
  • Materieel: De materiële activa zijn de fysieke bezittingen die binnen een organisatie aanwezig zijn. Denk hierbij aan grond, een bedrijfspand, kantoorinrichting of een computer.
  • Immaterieel: Dit zijn alle bezittingen die niet van fysieke aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor ontwikkeling, octrooien of licenties.
  • Financieel: Dit zijn bijvoorbeeld aandelen, deelneming in andere bedrijven of financiële vorderingen die uitstaan.
De inventaris valt onder de materiële vaste activa. Als de activa voor een periode korter dan een jaar onderdeel uitmaken van de organisatie dan spreken we van vlottende activa.

Hoe worden vaste activa afgeschreven? #

Zaken met een lagere waarde vallen niet binnen deze categorie. De Belastingdienst heeft een drempelbedrag van 450 euro vastgesteld. Als het bedrag lager is dan mag je dit binnen één jaar afschrijven. Als het bedrag echter hoger ligt dan zal de afschrijving over meerdere jaren moeten plaatsvinden. En bij afschrijven kan een relatief eenvoudige boekhouding plotseling behoorlijk ingewikkeld worden. Je zult dan namelijk rekening moeten houden met de geschatte levensduur. Maar daar kun je op de pagina met als onderwerp afschrijving meer over lezen. De berekening van de waardering is als volgt: De waardering is de aanschafprijs minus de afschrijving plus / min de herwaardering.

Optelsom van kleine investeringen #

Als je meerdere zaken aanschaft die in relatie staan tot elkaar, dan is het wellicht wel mogelijk om het als totaal tot de deze activa te rekenen. Je koopt bijvoorbeeld een tablet van 359 euro. Je koopt er een los toetsenbord bij van 50 euro en een tablet pen van 79 euro. Het totaalbedrag van dit complete set ligt met 488 euro boven de ondergrens. Bij investeringsregelingen kan dit van belang zijn. De Belastingdienst bepaalt of investeringen bij elkaar opgeteld mogen worden. [block id=”automatische-concepten”]