Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit staat voor een rekenmethode om te bepalen of de onderneming financieel in goede staat verkeert. Een andere term voor solvabiliteit is solvabiliteitsratio. Het geeft een verhouding aan tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. De uitkomst laat zien of je op termijn de schulden van het bedrijf kunt inlossen. De veiligheidsmarge wordt ook wel buffervermogen genoemd.

Wat is solvabiliteit? #

Een bedrijf met een hoge solvabiliteit is meer weerbaar met oog op de toekomst. Als je zelf kunt investeren in de onderneming met geen of weinig geleend geld van buitenaf dan sta je sterker als bedrijf. Mocht de situatie zodanig zijn dat alle bezittingen van de hand gedaan worden, dan kunnen alle schulden betaald worden.

Dit is niet alleen van belang voor het bedrijf en de ondernemer, het biedt daarnaast ook vertrouwen aan zakelijke partners of leveranciers. Die zullen wellicht meer toeschietelijk zijn als de solvabiliteit goed is.

Solvabiliteit bij lenen #

Als de solvabiliteit goed is, dan betekent dit niet automatisch dat je alle bedrijfsinvesteringen zelf kunt maken. Bij het aanvragen van een lening zal er gekeken worden naar de solvabiliteitsratio om te bepalen welke risico’s er verbonden zijn aan het toekennen van een lening. Het kan ook van invloed zijn op de rente die over de lening betaald moet worden. Minder risico kan een lager rentetarief met zich meebrengen.

Hoe bereken je de solvabiliteit? #

De som om solvabiliteit te berekenen is als volgt; je neemt het eigen vermogen, dit deel je op het totale vermogen en je vermenigvuldigt dit met 100 procent. De uitkomst is dan de solvabiliteit van de onderneming.

Onder het eigen vermogen verstaan we de bezittingen ofwel activa minus de schulden ofwel passiva. Daarbij is het van belang om te weten dat de vaste activa bestaat uit bezittingen die langer dan een jaar binnen het bedrijf aanwezig zijn, de vlottende activa zijn de bezittingen die korter dan een jaar binnen het bedrijf zijn.

Als je een eigen vermogen hebt van 50.000 euro en een totaal bedrijfsvermogen bezit van 200.000 euro, dan zal de solvabiliteit uitkomen op 50.000 : 200.000 x 100 procent = 25 procent. Bedrijven die geen behoefte hebben aan financiering hebben doorgaans een solvabiliteit die hoger ligt dan 50 procent.

De passiva zijn de schulden die uitstaan, hieronder valt naast rekeningen die nog betaald moeten worden ook het eigen vermogen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Lang vreemd vermogen heeft een looptijd die langer duurt dan één jaar, kort vermogen heeft een looptijd korter dan één jaar.