Wat is prive-storting en prive-opname?

Leestijd: 2 minuten

banner

Ondernemers kunnen geld in hun eigen onderneming brengen. Daarnaast is het mogelijk om geld of goederen uit een onderneming te halen die je privé gebruikt (prive-storting). In de praktijk zijn er vaak overlappingen tussen bezit binnen en buiten het bedrijf. Om dit op de juiste wijze in de boekhouding te verwerken maak je gebruik van prive-storting en prive-opname.

Wat is prive-storting en prive-opname? #

Op het moment dat je een storting maakt vanuit je privé vermogen dan zal het vermogen van de onderneming stijgen. Toch valt een prive-storting niet onder ondernemerswinst, het betreft immers geen zakelijke inkomsten. Wanneer de fiscale winstberekening wordt gemaakt hoef je hier dus geen rekening mee te houden. Enkele voorbeelden van prive-stortingen zijn het geld dat je overboekt van je eigen rekening of goederen die je zelf inbrengt. Denk aan een computer die je al eerder had gekocht voor jezelf en nu in het bedrijf wilt gaan gebruiken.

Dan zijn er de prive-opnamen, dit zijn uitgaven die uit het vermogen van de onderneming komen ten gunste van jezelf. Dit kan geld zijn of goederen binnen de onderneming. Dergelijke onttrekkingen verlagen het vermogen van het bedrijf. Omdat het geen zakelijke kosten betreft kunnen deze onttrekkingen niet afgetrokken worden van de winst uit onderneming. Naast direct geld of goederen uit het bedrijf onttrekken geldt dit ook voor gebruik van bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld het persoonlijk gebruik van een zakelijke auto.

banner

Hoe bereken je stortingen en opnames? #

Normaal gesproken zal bij een prive-storting of prive-opname de waarde onttrokken worden uit het economisch verkeer. Het betreft hierbij de waarde die normaal gesproken in situaties van koop of verkoop van toepassing is. Wanneer het bedrijfsmiddelen betreft zoals voertuigen of computersystemen dan is het doorgaans redelijk eenvoudig om de waarde te bepalen. Bij een prive-opname uit de voorraad van de onderneming mag de inkoopprijs gehanteerd worden als waardering.

Prive-storting en prive-opname voor alle bedrijven #

De situatie voor een ZZP’er en de DGA van een BV is anders wat betreft de aansprakelijkheid. Bij een prive-storting en prive-opname zijn de regels in basis gelijk. Het voornaamste verschil bij een zelfstandig ondernemer zonder personeel is de koppeling van persoonlijk en zakelijk vermogen. Als je zowel een persoonlijke rekening als een zakelijke rekening hebt dan maakt het in basis niet zoveel uit waar het geld vandaan komt. Toch is het van belang om een privé rekening en zakelijke rekening zo goed mogelijk van elkaar gescheiden te houden. Als je in de winkel naast je persoonlijke uitgaven ook kosten maakt voor je bedrijf, laat er dan een losse bon van maken bij de kassa. Zorg ervoor dat je direct van je zakelijke rekening kunt pinnen. Dit maakt het verwerken in de boekhouding aanzienlijk eenvoudiger.