Wat zijn vaste kosten?

Vaste kosten zijn kosten die altijd doorgaan ongeacht het productievolume. Denk hierbij aan een magazijn met dezelfde huursom met voorraad of met lege schappen. Vaste kosten staan tegenover de variabele kosten. Dat zijn de kosten die wel afhankelijk zijn van productie en omzet. De lijn tussen variabele en vaste kosten is niet altijd duidelijk te bepalen.

Wat zijn vaste kosten? #

Een freelancer die per uur ingehuurd kan worden springt bij op drukke momenten. De kosten voor deze werknemer zijn daarmee variabel. Een werknemer die op de loonlijst staat voor een aantal uren kost het bedrijf iedere maand hetzelfde bedrag ongeacht het werk dat verzet moet worden. Dit zijn vaste kosten.

Dit geldt naast personen ook voor diensten of andere zaken. Zo blijft de huur voor een kantoorpand gelijk ongeacht de omzet die wordt gegenereerd binnen het bedrijf. Verzekeringspremies zullen ook gelijk blijven, al kunnen dit soorten kosten variabel worden op basis van de bedrijfsvoering en afspraken. Enkele voorbeelden van vaste kosten zijn:

  • Kosten voor huur of hypotheek.
  • Salaris voor personeel.
  • Premies voor verzekeringen.
  • Afschrijving van apparatuur of wagenpark.

Vaste kosten zullen de belastbare winst drukken. De wijze waarop uitgaven worden geboekt kan verschil maken bij de belastingaangifte. Denk aan investeringen in een boekjaar met afschrijving in de jaren die hierop volgen.

Waarom zijn vaste kosten belangrijk? #

Het is van belang om te weten wat de vaste kosten binnen een bedrijf zijn. Dit zijn de uitgaven die van toepassing zijn ongeacht de inkomsten die gegenereerd worden. Als een ondernemer geen verlies wil maken dan moet de winst hoger liggen dan de vaste kosten.

Bij een zelfstandig ondernemer die geen salaris krijgt uitgekeerd is dit nog belangrijker omdat de winst in principe gelijk staat aan de inkomsten. Een DGA die een vast salaris ontvangt kan hetzelfde bedrag tegemoet zien ongeacht de inkomsten die het bedrijf realiseert.

Invloed op vaste kosten #

Hoewel het om vaste kosten gaat kunnen er binnen de organisatie beslissingen worden genomen om uitgaven te reduceren. Denk aan het ontslaan van vaste werknemers om hiervoor freelancers in te huren. Dit kan de kosten drukken, het brengt wel risico’s met zich mee.

Zo zijn er diverse afwegingen die gemaakt moeten worden om te bepalen welke kosten te verantwoorden zijn. Door een prognose te maken voor de toekomst kan bepaald worden of vaste kosten passen binnen het bedrijfsplan. Zo kan het voordeliger zijn om een groot, leeg magazijn te blijven huren omdat in het volgend seizoen de markt weer aan zal trekken of er weer een nieuwe levering komt.