Wat zijn overheadkosten?

Leestijd: 2 minuten

banner

Overheadkosten staat voor het totaal aan kosten die je moet maken om het bedrijf operationeel te houden. Het betreft alle kosten die niet gekoppeld zijn aan de productie van goederen of ontwikkeling van diensten die je aanbiedt. Deze kosten maken geen deel uit van de omzet. Overheadkosten zijn terugkerende kosten die ook doorgaan op het moment dat er geen omzet wordt gegenereerd. Alle bedrijven krijgen te maken met dergelijke kosten, door ze laag te houden kan er meer winst worden behaald of besparingen kunnen ten goede komen aan klanten.

Wat zijn overheadkosten? #

In een heel eenvoudige boekhouding heb je minimaal een kolom voor inkomsten en een kolom voor uitgaven. Als een meubelmaker hout inkoopt en hier een stoel van maakt die verkocht wordt aan een klant, dan is er sprake van materiaalkosten en opbrengst uit verkoop.

Als de werkzaamheden plaatsvinden in een werkplaats die gehuurd wordt van een vastgoedmakelaar, dan valt de huursom onder de overheadkosten. In dit geval staat ‘overhead’ letterlijk voor een dak boven je hoofd. Als er geen stoelen worden verkocht blijft de werkplaats onbenut, toch moet er iedere maand huur worden betaald.

Onder overheadkosten vallen kostenposten als:

banner

  • Kosten voor de administratie: Ieder bedrijf is verplicht om een administratie te voeren. Hier zijn kosten mee gemoeid.
  • Kosten voor het personeel: Vaste werknemers moeten ook betaald worden als er geen werk voor ze is.
  • Kosten voor huur of hypotheek: Een bedrijfspand gaat gepaard met overheadkosten zoals huur of het aflossen van een hypotheeklening.
  • Kosten voor mobiliteit: Denk hierbij aan de kosten voor auto’s leasen en de wegenbelasting.
  • Kosten voor communicatie: Dit zijn kosten voor telefoon, internet en andere communicatiemiddelen.
  • Kosten voor abonnementen: Software kan onder licentie gebruikt worden, deze kosten lopen ook door als er geen gebruik van wordt gemaakt.
  • Kosten voor verzekeringen: Er zijn diverse verzekeringen die altijd door blijven lopen ongeacht werkzaamheden binnen de organisatie.

Er kunnen overlappende kosten van toepassing zijn. Zo kunnen werknemers administratief werk verrichten waarbij ze gebruik maken van boekhoudkundige software. Dan is er sprake van administratieve kosten waarin weer personeelskosten en software kosten verwerkt zitten. Door de boekhouding nauwkeurig bij te houden is het mogelijk om periodiek te bepalen wat de overheadkosten zijn en hoe deze gereduceerd kunnen worden.

Directe en indirecte overheadkosten #

Er is overigens geen sluitende definitie van overheadkosten. Zo kan er onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte overheadkosten. Of er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire activiteiten. Het is binnen de organisatie van belang om de definitie en kaders van de overheadkosten te bepalen. Zo kunnen kosten op de juiste plek in de boekhouding worden opgenomen.