Wat is de zelfstandigenaftrek?

Leestijd: 2 minuten

banner

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet je beschouwd worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Niet alle ZZP’ers, freelancers of MKB’ers worden automatisch gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Via de website van de Belastingdienst kun je online een OndernemersCheck invullen om te bepalen of dit het geval is. Enkele belangrijke criteria zijn dat je meer dan drie klanten per jaar hebt en dat je niet 70 procent of meer tijd besteed aan dezelfde klant. Anders kun je gezien worden als werknemer in loondienst.

Aanvullende voorwaarden bij zelfstandigenaftrek #

Het aantal gewerkte uren op jaarbasis is ook van belang bij het toekennen van de zelfstandigenaftrek. Je moet minimaal 1225 uren per kalenderjaar besteden aan je onderneming of ondernemingen. Er zijn uitzonderingen op deze regel zoals zwangerschap of arbeidsongeschiktheid. Niet alleen de uren die voor klanten gemaakt worden tellen hierin mee. Ook uren om de boekhouding bij te houden, offertes te maken of webdesign tellen mee in de gewerkte uren. Binnen een samenwerkingsverband kunnen er ook uitzonderingen bestaan. In 2021 is er sprake geweest van een versoepeling van het urencriterium vanwege Corona. Dit gold tot 1 juli 2021, vanaf die tijd moet weer voldaan worden aan het urencriterium.

banner

Zelfstandigenaftrek of startersaftrek? #

Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet je ook recht hebben op zelfstandigenaftrek. Hier mag je slechts tweemaal gebruik van maken in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast was je in afgelopen vijf jaar niet ieder jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als je recht hebt op startersaftrek dan zal de zelfstandigenaftrek altijd maximaal zijn. Als dit niet het geval is zal er rekening gehouden worden met een winst die lager is dan de zelfstandigenaftrek.

Hoe wordt niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekend? #

Als de winst te laag is om volledig gebruik te maken van de zelfstandigen-aftrek in een jaar, dan is het mogelijk om het bedrag dat niet gebruikt is te verrekenen in de negen jaar die hierop volgen. In dat geval is het wel een voorwaarde dat de winst hoger ligt dan de zelfstandigenaftrek in de betreffende jaren. Ieder jaar wordt middels een beschikking vastgesteld hoeveel je mag verrekenen. Dit bedrag voor niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt vermeld op het aangiftebiljet. Het is van belang om zelf goed bij te houden welke bedragen reeds verrekend zijn en wat er nog te verrekenen valt. Dit is mogelijk binnen boekhoudsoftware of doe navraag bij de boekhouder of belastingadviseur.