Wat is vennootschapsbelasting?

Leestijd: 2 minuten

banner

De vennootschapsbelasting is een belasting die in Nederland worden geheven over de winst van Naamloze Vennootschappen (NV), Besloten Vennootschappen (BV), coöperaties en ook andere ondernemingen. De vennootschapsbelasting kan in sommige gevallen ook van toepassing zijn op stichtingen en verenigingen. In het buitenland is eveneens een directe belasting op het inkomen gangbaar. Het VBP tarief is in 2021 gesteld op 15 procent voor bedragen t/m 245.000 euro en 25 procent voor bedragen hoger dan 245.000 euro.

Wat is vennootschapsbelasting? #

De vennootschapsbelasting is ook wel bekend onder de afkorting VPB. Naamloze Vennootschappen en Besloten Vennootschappen hebben altijd de verplichting om deze aangifte in te dienen. Het is daarnaast ook mogelijk dat een vereniging of stichting verplicht is om de aangifte VPB in te dienen. Dit is het geval wanneer er sprake is van winstoogmerk of als er concurrentie is met ondernemers. In dat geval zullen verenigingen en stichtingen eveneens als ondernemer worden gezien. Een onderneming die niet gezien wordt als een rechtspersoon zoals een eenmanszaak of VOF hoeft geen aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. In dit geval zal de aangifte onderdeel uitmaken van de aangifte inkomstenbelasting.

De Nederlandse wet op de vennootschapsbelasting dateert uit 1969. Het was de vervanging van het oude besluit uit 1942.

banner

Wanneer een onderneming in Nederland is gevestigd dan zal de binnenlandse belastingplichtig van toepassing zijn. Als de onderneming gevestigd is buiten Nederland, waarbij er inkomsten in Nederland gegenereerd worden, betreft het een buitenlandse belastingplicht. Daarbij wordt gekeken naar de locatie waar de leiding zich bevindt, waar het hoofdkantoor is gevestigd en waar de aandeelhoudersvergadering wordt georganiseerd. Een organisatie die binnenlands belastingplichtig is zal digitaal de aangifte moeten indienen, wanneer de organisatie buitenlands belastingplichtig is dan kan de aangifte op papier of digitaal ingediend worden. In het Caribisch Nederlandse gebied wordt een tarief van 0 procent gehanteerd.

Aftrekposten voor de vennootschapsbelasting #

Er zijn diverse aftrekposten mogelijk om de afdracht te verlagen. Denk aan de:

  • KIA / Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • MIA / Milieu Investeringsaftrek
  • EIA / Energie Investeringsaftrek

Winst- en verlies vennootschap #

Wanneer een vennootschap niet langer actief is kan er winst worden geboekt na heractivering. Dit valt te compenseren met de aanwezige verliezen. In dat geval hoeft er geen vennootschapsbelasting over dat deel van de winst betaald te worden, ook is het mogelijk om reeds betaalde vennootschapsbelasting terug te vorderen. Hiermee kan de verkoopwaarde aan een partij die waarschijnlijk in de beginfase verliezen verwacht hoger worden. Er is dan sprake van een winstvennootschap. Het omgekeerde is ook mogelijk. In dat geval is er sprake van een verliesvennootschap.