Wat is omzetbelasting?

Leestijd: 2 minuten

banner

Omzetbelasting wordt vaak synoniem gebruikt met BTW, feitelijk gezien is de Belasting Toegevoegde Waarde een vorm van omzetbelasting maar het is niet hetzelfde. Het betreft een belasting die door de overheid indirect wordt geheven op de verkoop van producten en diensten. Dit soort belasting wordt in 136 landen toegepast waaronder de meeste landen in Europa.

Wat is omzetbelasting? #

De oudste vorm van omzetbelasting voor zover dit te herleiden valt stamt uit het oude Athene. De Romeinse keizer Augustus maakt gebruik van de heffing om de veteranen te betalen. In de middeleeuwen werd deze belasting in veel Europese landen geheven, met name in Spanje. Daar heeft de omzetbelasting geleid tot grote welvaart.

Er waren heffingen die varieerde tussen twee en veertien procent. Voor primaire goederen werd een vrijstelling verleend. Destijds was er dus al sprake van verschillende tarieven voor specifieke groepen. In de eeuwen die zouden volgen werd de omzetbelasting steeds vaker ingezet in oorlogstijd. Het wordt dan ook wel gezien als een ‘crisis’ belasting hoewel het in de meeste landen een permanent karakter heeft gekregen.

Hoe wordt omzetbelasting berekend? #

In Nederland werd de BTW ingevoerd op 1 januari 1969 vanwege de Europese wetgeving. Het huidige systeem is gebaseerd op de Taxe sur la valeur ajouté (TVA) die door de Fransman Maurice Lauré werd ontwikkeld. Toenmalig minister van Financiën Johan Witteveen zou samen met een team geleid door Koos Reugebrink de Nederlandse Wet op de omzetbelasting invulling geven. Omdat de belasting in plaats van de omzet maar over de toegevoegde waarde wordt geheven komt de officiële term niet meer overeen met de inhoud. Vandaar dat we in de praktijk vaak spreken van Belasting Toegevoegde Waarde ofwel BTW.

banner

Hoe werkt BTW? #

Een product of dienst wordt belast met een belasting als toegevoegde waarde. In Nederland zijn hiervoor de tarieven 9%, 21% en 0%. Het nul procent tarief is het hetzelfde als het verleggen van belasting naar een andere partij. In de boekhoudsoftware kunnen producten en diensten direct gekoppeld worden aan het juiste BTW tarief.

Een ondernemer zal normaal gesproken ieder kwartaal een aangifte omzetbelasting indienen. Als het saldo positief is dan moet het verschuldigde bedrag worden overgemaakt op de rekening van de Belastingdienst, als het saldo negatief is dan kan de ondernemer dit bedrag terugvorderen. Denk aan een situatie waarbij er meer investeringen worden gemaakt dan er inkomsten worden gegenereerd.

Particulieren kunnen in principe de BTW niet retour krijgen, bij internationaal verkeer zijn hier wel mogelijkheden voor. Bedrijven die zaken doen met buitenlandse klanten of leveranciers moeten extra goed opletten dat de omzetbelasting op de juiste wijze verrekend wordt in de boekhouding.