Wat is lang vreemd vermogen?

Leestijd: 2 minuten

banner

Lang vreemd vermogen of afgekort LVV is het deel van het vreemd vermogen of schuld met een termijn van terugbetalen dat langer dan één jaar is. Het is daarmee gerelateerd aan kort vreemd vermogen ofwel KVV dat van toepassing is op betalingen die binnen een jaar tijd afgelost zullen worden. Deze schulden komen aan de rechterzijde van de balans te staan. Dit is de credit kolom van de balans.

Wat is LVV? #

De balans van een bedrijf wordt verdeeld in debiteuren en crediteuren. Eenvoudig gesteld staat dit voor geld dat je nog tegoed hebt en geld dat je nog moet betalen. Dit wordt ingedeeld met een linkerkolom die debet genaamd wordt en een krediet kolom in de rechterkolom. Het LVV komt aan de krediet zijde te staan. Samen met het KVV behoort het tot de schulden die aan externe partijen nog betaald moeten worden. In tegenstelling tot het kort vreemd vermogen zal het LVV in een termijn langer dan een jaar plaatsvinden.

Wat valt onder vreemd vermogen? #

Een hypotheekschuld is een voorbeeld van lang vreemd vermogen. Dit is een lening die bij een bank over andere geldverstrekkers wordt aangegaan. Deze lening wordt niet geheel binnen een jaar terugbetaald maar over een langere periode van wellicht enkele tientallen jaren. Daarmee behoort een hypothecaire lening tot het LVV. Er zijn verschillende zaken die onder LVV kunnen vallen zoals:

banner

  • Leningen bij de bank
  • Hypotheekleningen op vastgoed
  • Pensioenverplichtingen
  • Leveringen aan gerelateerde vennootschappen

Het is mogelijk dat de bank geen lening wil verstrekken, bijvoorbeeld als er in het verleden een faillissement heeft plaatsgevonden. In dat geval is het mogelijk om een onderhandse lening aan te gaan. Dit is een lening waarbij de bank niet betrokken is. Dit kan een lening van een privé persoon zijn. Ook dit soort leningen vallen onder het lang vreemd vermogen als ze in een periode langer dan een jaar worden voldaan.

Wat is er vreemd aan dit vermogen? #

Onder ‘vreemd’ in administratieve zin verstaan we vermogen dat binnen de eigen onderneming aanwezig is maar dat feitelijk van derde partijen is onttrokken. Zowel LVV als KVV komen in de credit kolom te staan. Onder de noemer lang vreemd vermogen vallen alle leningen en andere zaken die niet binnen een termijn van een jaar worden terugbetaald aan de partij waar het geld van geleend is.

Een reserve is een mogelijke uitgave zonder zekerheid. Als het een bedrag betreft dat met zekerheid gespendeerd zal worden, dan spreekt men van een voorziening. Dit type vermogen behoort tot het LVV tenzij anders is overeengekomen.