Wat is kort vreemd vermogen?

Leestijd: 2 minuten

banner

Kort vreemd vermogen of afgekort KVV staat voor de schulden die binnen een periode van maximaal één jaar voldaan worden. Bij schulden van langer dan een jaar spreken we van lang vreemd vermogen ofwel LVV. Naast deze term worden ook andere benamingen gebruikt zoals vlottende schulden of kortlopende schulden. Zowel KVV als LVV komend aan de creditzijde van de balans te staan.

Wat is kort vreemd vermogen? #

De boekhouding is verdeeld in twee kolommen. Enerzijds is er de debet kolom aan de linkerkant en anderzijds is er de credit kolom aan de rechterkant. Links komen alle bezittingen te staan, rechts het eigen vermogen en de schulden. Een andere benaming voor schulden is ook wel vreemd vermogen. Wanneer het schulden betreft met een looptijd van maximaal een jaar wordt het aangemerkt als (k) vreemd vermogen (KVV). Deze schulden dienen binnen een jaar afgelost te worden.

Het kort vreemd vermogen kan berekend worden door alle schulden die in maximaal een jaar tijd voldaan zullen worden bij elkaar op te tellen. Deze schulden staan in de credit kolom.

Wat valt onder kort vreemd vermogen? #

Er zijn verschillende zaken die onder kort vreemd vermogen vallen. Denk bijvoorbeeld aan:

banner

  • Crediteuren die nog betaald moeten worden.
  • Schulden bij de bank die nog niet voldaan zijn.
  • Belastingen die nog afgedragen moeten worden.

Alle schulden die een onderneming heeft aan een andere onderneming, de bank of fiscus vallen onder het kort vreemd vermogen wanneer deze schulden binnen een jaar ingelost worden.

Piet Krediet #

… Woont hier niet. Dit is een bekende uitdrukking die vroeger vaak in winkels en horecagelegenheden werd gebruikt. Klanten moesten direct de rekening betalen, het was niet mogelijk om later de schuld in te lossen. Wimpy, een karakter uit de tekenfilmserie ‘Popeye’, schooide altijd om een hamburger. Die zou hij de volgende dag terugbetalen. Dit bleek een loze belofte want de volgende dag had hij weer trek. Hier zijn enkele kredieten die tot het kort vreemd vermogen behoren:

  • Afnemerskrediet
  • Bankkrediet
  • Leverancierskrediet
  • Belastingen
  • Kopen op afbetaling
  • Huurkoop

Een lening bij een bank is een veelvoorkomend voorbeeld van KVV. De bank leent een onderneming die wil investeren een bedrag op basis van rente. Als de lening korter duurt dan een jaar valt het onder KVV, anders komt het bij LVV te staan. Een rekening courant valt onder het bankkrediet. Dit is een rekening waar zowel af- als bijschrijvingen plaatsvinden. In tegenstelling tot een reguliere rekening is het mogelijk om een negatief saldo op een rekening courant te hebben staan.