Wat is het eigen vermogen?

Leestijd: 2 minuten

banner

Onder het eigen vermogen wordt het verschil tussen alle bezittingen en alle schulden die op de balans staan bedoeld. Dit vermogen kan stijgen of dalen, afhankelijk van de inkomsten of uitgaven. Als er bijvoorbeeld veel inkomsten gegenereerd worden maar er wordt niet naar jezelf uitgekeerd, dan zal het vermogen stijgen. Dit geldt ook wanneer je geld van je privé-rekening zou overmaken naar het bedrijf.

Wat is het eigen vermogen? #

Het vermogen is niet hetzelfde als het vreemde vermogen. Dat is van toepassing als het bijvoorbeeld om geleend geld gaat. Dan is er sprake van een schuld die je aan een andere persoon of organisatie verschuldigd bent. Als het gaat om het vermogen dat je zelf bezit dan heb je in principe een schuld bij jezelf. De manier om het eigen vermogen te berekenen is:

Het eigen vermogen aan het begin van een boekjaar + de behaalde winst gedurende een periode – de privé opname + privé stortingen.

De som van alle bezittingen min de schulden kun je ook definiëren als de som van de activa min de passiva. Het is mogelijk om het vermogen onder te verdelen in afzonderlijke rekeningen. Denk aan de oudedagsreserve of winst die nog niet verdeeld is tussen partners binnen een VOF.

banner

Hoe bereken je het? #

De som hierboven geeft aan hoe je het eigen vermogen kunt berekenen. Je kunt dit met een standaard calculator doen, het is uiteraard veel eenvoudiger en sneller via een Excel sheet of een boekhoudprogramma. Hoewel het mogelijk is om zelf een spreadsheet in te richten of een voorbeeld te downloaden biedt het zeker voordeel om hiervoor een boekhoudprogramma te gebruiken. Dan weet je zeker dat de berekeningen kloppen.

Voorbeeld #

Als je een kantoor bezit met een waarde van 500.000 euro en een inrichting van 50.000 euro, dan bezit je in totaal 550.000 euro. Het kantoorpand is gekocht op basis van een hypotheeklening. Er is 300.000 euro aan geleend geld. In dit geval is de rekensom:

500.000 + 50.000 – 300.000 = 250.000

Het eigen vermogen is in dit voorbeeld dus 250.000 euro. In de praktijk zal de som aanzienlijk complexer zijn met meer bedragen. In dat geval kan boekhoudsoftware helpen om je vermogen te bepalen. Als er winst wordt gemaakt of als er een storting naar de zakelijke rekening plaatsvindt, dan zal het vermogen stijgen.

Als het bedrijf verliest lijdt, er een afschrijving plaatsvindt of als er dividend wordt uitgekeerd dan daalt het vermogen. Dit geldt ook als je geld uit de onderneming haalt voor privé doeleinden.