Wat is goodwill?

Leestijd: 2 minuten

banner

Goodwill is een Engelse term. Letterlijk betekent het ‘welwillendheid’. Binnen ondernemingen wordt dit begrip toegepast om een deel van de marktwaarde te beschrijven dat niet zomaar onder de activa of passiva te scharen valt. Het is een factor die ter sprake kan komen bij een bedrijfsovername. Het is de waarde die buiten het eigen vermogen ligt. Het kan een prognose zijn van de inkomsten die mogelijk later gegenereerd worden maar nog geen onderdeel uitmaken van de balans.

Wat is goodwill? #

Goodwill heeft een fictieve waarde, het betreft een schatting die niet objectief meetbaar is. Daarom zal deze meerwaarde ook niet voorkomen op de jaarrekening. Wanneer er een aankoop wordt verricht of overname plaatsvindt zal goodwill wel onderdeel uitmaken van de jaarrekening. Dit is verplicht volgens het Nederlandse jaarrekeningenrecht. De kosten moeten in dit geval worden opgenomen in de balans onder immateriële vaste activa. Er wordt een bedrag bepaald voor de goodwill.

Overwinst #

De term overwinst of ondernemersrent staat voor de volledige winst uit de onderneming minus het ondernemersloon, primair rendement over het eigen vermogen en rente over het vreemde vermogen. Dit bedrag kan worden gebruikt om de goodwill te berekenen door hier een vermenigvuldiging op toe te passen. Er is binnen het Nederlandse systeem geen optie om een vergoeding voor het eigen vermogen fiscaal aftrekbaar te stellen via de Belastingdienst. Dit ligt anders in België waar een notionele interestaftrek bestaat.

banner

Waar komt goodwill in de boekhouding? #

Goodwill kan op de balans worden beschouwd als immateriële activa. Kennis binnen een organisatie of de reputatie die een bedrijf heeft vertegenwoordigd een toekomstige waarde of een potentiële omzet. Binnen de boekhouding kan het lastig zijn om hier rekening mee te houden, het is immers niet zeker dat de opbrengsten daadwerkelijk gerealiseerd worden. Naast good-will binnen de onderneming kan er ook sprake zijn van persoonlijke goodwill. In dat geval is de waarde niet zozeer gekoppeld aan het bedrijf maar aan de kennis of reputatie van een persoon binnen de organisatie.

Goodwill en badwill #

Naast ‘goede wil’ is er ook ‘kwade wil’. In het geval van badwill is de reputatie juist negatief wat tot inkomstenderving kan leiden. Als bijvoorbeeld iemand een afhaalrestaurant overneemt dat in het verleden gesloten is geweest vanwege overtreding van de voedingswaren wetgeving. De nieuwe eigenaar heeft het restaurant helemaal op orde maar voormalige klanten vertrouwen de zaak niet. In dat geval is er sprake van badwill. Terwijl het objectieve vermogen van het restaurant op een vastgestelde waarde ligt wil een nieuwe uitbater niet dit bedrag betalen omdat er sprake is van reputatieschade.