Wat is een kostenplaats?

Leestijd: 2 minuten

banner

Kostenplaats is een begrip in de boekhouding waarbij er een afbakening plaatsvindt binnen de organisatie. Dit kan een afdeling zijn waarbij de kosten en baten afzonderlijk worden geregistreerd. De verzameling van deze resultaten zal in de volledige bedrijfsadministratie worden opgenomen. Een kostenplaats biedt de mogelijkheid om de prestaties per onderdeel van het bedrijf te beoordelen. Er zijn meer soorten kostenplaatsen mogelijk.

Wat is een kostenplaats? #

Binnen een bedrijf zijn er diverse geldstromen, zowel inkomsten als uitgaven worden geregistreerd in de boekhouding. Als er meerdere afdelingen binnen de organisatie zijn dan is het niet verstandig om alles als geheel te verwerken maar kan het beter zijn om met kostenplaatsen te werken. Er zijn hierbij meerdere opties mogelijk:

  • Hoofdkostenplaats: Dit zal doorgaans een afdeling binnen de organisatie zijn die eindproducten vervaardigt.
  • Zelfstandige kostenplaats: Dit is een afdeling die geen eindproducten maakt of diensten levert, maar zaken uitvoert ten behoeve van andere kostenplaatsen.
  • Hulp kostenplaats: In dit geval betreft het geen standaard onderdeel of afdeling binnen de organisatie maar is het een groep kosten die van toepassing zijn op de organisatie.

Het toekennen van kostenplaatsen kan variëren en is niet gebonden aan fysieke locaties. Door kosten van elkaar te scheiden verbetert het overzicht op de onderneming en kunnen er waar nodig wijzigingen worden doorgevoerd.

banner

Niet alle kosten zorgen voor omzet #

Een product dat in een fabriek wordt gemaakt levert geld op bij verkoop. In dat geval is er een directe correlatie tussen investering en opbrengsten. Dit is niet het geval bij de personeelsadministratie. Daarbij betreft het een kostenplaats die geld kost maar niet direct inkomsten oplevert.

De gemaakte kosten kunnen wel in context geplaatst worden binnen het grotere geheel. Zo kan blijken dat een afdeling binnen de organisatie veel geld kost met een relatief kleine impact op de bedrijfsresultaten. Dan kan de conclusie zijn om deze afdeling terug te schalen of naar mogelijkheden te zoeken om de kosten terug te dringen.

Kostenplaatsen zijn alleen voor de interne administratie en maken geen deel uit van de belastingaangifte. In dat geval zullen alle kosten bij elkaar opgeteld worden.

Kostenplaats maken in de boekhouding #

Binnen een online boekhoudpakket is het eenvoudig om nieuwe kostenplaatsen te maken door tags toe te kennen aan uitgaven en inkomsten. Zo kunnen dynamisch groepen worden aangemaakt, verwijderd of aangepast. Op deze wijze kunnen er nieuwe inzichten ontstaan die tot beslissingen kunnen leiden. Als er binnen de organisatie reeds afgebakende afdelingen bestaan spreekt het voor zich om voor iedere afdeling een eigen kostenplaats te maken.