Wat is een grootboek?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een grootboek is een verzameling van alle afzonderlijke grootboekrekeningen die onderdeel uitmaken van de boekhouding. Van iedere grootboekrekening wordt een individueel overzicht bijgehouden waarin de wijzigingen in een specifieke periode vermeld worden. Deze wijzigingen worden meestal in dagboeken vastgelegd, later worden ze dan verwerkt in het overkoepelende grootboek. Een andere naam voor een grootboek is grootboekrekeningschema.

Wat is een grootboek? #

Als ondernemer is het van belang om inzicht te krijgen in de financiële situatie van het bedrijf. In het grootboek is alle informatie te vinden van alle grootboekrekeningen die binnen de organisatie worden bijgehouden. Door naar specifieke waarden te kijken is het mogelijk om de financiële situatie binnen de organisatie te evalueren en waar nodig wijzigingen door te voeren in de bedrijfsprocessen. Enkele voorbeelden van waarden in het grootboek zijn bijvoorbeeld:

In een boekhoudpakket is het eenvoudig om opgeslagen data op meerdere manieren in te delen, te filteren en bijvoorbeeld in grafieken te visualiseren. Zo kan er snel een beeld worden gevormd van de organisatie op ieder moment, en ontwikkelingen over een langere termijn.

banner

Wat is een grootboekrekening? #

Een grootboek bestaat uit het totale aantal grootboekrekeningen. Om te begrijpen wat een grootboek betekent zul je dus ook moeten weten welke informatie te vinden is in een grootboekrekening. Dit is een rekening waarin soortgelijke inkomsten en uitgaven opgenomen worden. Een grootboekrekening kan een balansrekening of een resultatenrekening zijn. In het grootboek worden vervolgens al deze rekeningen samengevoegd. Zo kunnen alle financiële stromen binnen de organisatie in kaart worden gebracht.

Iedere grootboekrekening zal voorzien worden van een uniek rekeningnummer. Dit is een intern nummer, dit is niet hetzelfde als een bankrekeningnummer. Dit zijn een aantal voorbeelden van balansrekeningen:

 • Bank
 • Crediteuren
 • Debiteuren
 • Eigen vermogen
 • Inventaris
 • Kas
 • Lening
 • Machine
 • Pand

En dit zijn enkele voorbeelden van resultaatrekeningen:

 • Advertentiekosten
 • Computer kosten
 • Inkoop
 • Reiskosten
 • Rente
 • Salarissen
 • Verkoop

Als het eigen vermogen verandert dan is dit op te maken uit de resultaatrekeningen. Het is mogelijk om voor grootboekrekeningen specifieke informatie te registreren. Een voorbeeld hiervan is een subgrootboek achter de rekening debiteuren met daarin per debiteur een rekening.

Dagboek van een bedrijf #

Het meest bekende dagboek is van Anne Frank, er is ook nog het Dagboek van een Herdershond. Een financieel dagboek is een onderdeel van de financiële boekhouding waarin aantekeningen worden gemaakt van alle financiële zaken die betrekking hebben op de grootboekrekening die ermee geassocieerd wordt. Alle dagboeken bij elkaar worden journaalposten genoemd.