Wat is een balans?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een balans is een momentopname van de financiële status van een onderneming. Het is een combinatie van bezittingen, eigen vermogen en schulden die je als ondernemer hebt uitstaan op een specifiek moment. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt tussen activa en passiva. Zoals de naam al aangeeft is het van belang dat deze zijden met elkaar in balans zijn.

Wat is een balans? #

Op een balans worden alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming, organisatie of persoon opgenomen. Dit kan een rechtspersoon zijn maar dat is niet altijd het geval. Een balans bestaat altijd uit twee kolommen genaamd activa (debet) en passiva (credit). Een balans laat zien wat het vermogen is van een bedrijf of persoon op een specifieke peildatum. Meestal zal dit 31 december van een jaar zijn, grotere ondernemingen kunnen per kwartaal rekenen. Het verschil tussen bezittingen en schulden wordt het eigen vermogen genoemd.

Wat zijn activa? #

Er zijn verschillende soorten activa die worden opgenomen binnen de boekhouding.

  • Vaste activa betekenis: De vaste activa zijn de bezittingen die voor een periode langer dan een jaar aan het bedrijf zijn gebonden. Denk hierbij aan het bedrijfspand.
  • Vlottende activa betekenis: De vlottende activa zijn de bezittingen die voor een beperkte periode binnen het bedrijf zijn. Deze middelen worden direct gebruikt of verkocht.
  • Liquide middelen betekenis: Onder de liquide middelen valt het geld dat direct beschikbaar is om te gebruiken.

Wat zijn passiva op de balans? #

Dit zijn de passiva die je zult tegenkomen op de balans in de financiële administratie:

banner

  • Eigen vermogen betekenis: Onder het eigen vermogen valt het verschil tussen wat je bezit en de schulden die je hebt. Dit is het verschil tussen activa en passiva op de balans.
  • Kortlopende schulden betekenis: Als uitstaande schulden binnen een jaar afgelost worden dan spreken we van kortlopende schulden. Bijvoorbeeld een factuur die uitstaat van een leverancier.
  • Langlopende schulden betekenis: Langlopende schulden zijn schulden die over een periode langer dan een jaar betaald worden. Een voorbeeld van een langlopende schuld is een hypotheek op een bedrijfspand.
  • Crediteuren betekenis: De crediteuren zijn de partijen die een vordering hebben uitstaan. Je moet dit bedrag nog betalen aan deze partijen.

De som van activa en passiva zal altijd gelijk zijn. Vandaar de term ‘balans’.

Voorbeeld van een balans #

Bij een bedrijf kan een balans snel erg gecompliceerd worden. Hoewel het bedrag aan beide zijden gelijk is, zal de berekening heel anders zijn. Laten we daarom als voorbeeld aan de start beginnen; de balans van een baby.

  • Als activa heeft de baby speelgoed met een totale waarde van 50 euro. Het kind heeft ook al 25 euro spaargeld gekregen.
  • Als passiva worden deze bedragen bij elkaar opgeteld. Het totaal aan passiva komt daarmee op 75 euro.

De boekhouding van een bedrijf is uiteraard aanzienlijk complexer.