Wat is BTW?

Leestijd: 2 minuten

banner

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Het wordt vaak gebruikt als synoniem voor omzetbelasting, al is dit niet geheel juist. Het betreft een BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Het wordt vaak gebruikt als synoniem voor omzetbelasting, al is dit niet geheel juist. Het betreft een bronbelasting die in iedere stap van de productie- of distributieketen wordt geheven. Een ondernemer kan deze heffing verrekenen, een consument of organisatie die niet BTW-plichtig is kan dit niet doen. Er zijn 136 landen in de wereld die gebruik maken van belasting op de omzet of de toegevoegde waarde.

Wat is Belasting Toegevoegde Waarde ? #

De Belasting Toegevoegde Waarde werd in 1969 in Nederland ingevoerd, België zou twee jaar laten volgen. Het concept van omzetbelasting komt waarschijnlijk uit het Oude Athene. Later zou dit systeem worden overgenomen door Egypte en later ook in Europese staten als Spanje.

In Nederland viel de “Tiende Penning” niet goed en zou het tot de Nederlandse Opstand leiden. In Engeland zou het de oplossing zijn tijdens de Napoleontische Oorlogen en in de Verenigde Staten zou het helpen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Hoewel het in veel gevallen als een crisisbelasting is ingevoerd, wordt Belasting Toegevoegde Waarde nu als standaard heffing toegepast door de meeste landen in de wereld.

Welke BTW tarieven zijn er in Nederland? #

In Nederland zijn er in basis vier soorten Belasting Toegevoegde Waarde mogelijk:

banner

  • Het standaard tarief van 21%
  • Het lage tarief van 9%
  • Het laagste tarief van 0%
  • Een vrijstelling van BTW

De vrijstelling van hiervan is niet hetzelfde als het 0% tarief. Bij vrijstelling hoeft BTW niet berekend te worden. Wanneer een Nederlands bedrijf zaken doet met bedrijven buiten Nederland dan hoeft er ook geen BTW berekend te worden. In dat geval is het wel verplicht om een ICP (Intracommunautaire Prestaties) aangifte in te dienen.

BTW in de boekhouding #

Als ondernemer ‘bestaat’ Belasting Toegevoegde Waarde in principe niet. Daarmee bedoelen we dat je het moet afdragen aan de Belastingdienst bij inkomsten en kunt terugvorderen bij rekeningen die je zelf moet betalen. Als een onderneming meer inkomsten heeft en minder uitgaven dat zal er sprake zijn van een positief BTW saldo. Dit bedrag moet dan na verrekening van voorbelasting overgemaakt worden op de rekening van de Belastingdienst.

Als een bedrijf in een jaar minder dan 20.000 euro omzet heeft, dan is het mogelijk om een vrijstelling van BTW-aangifte in te dienen. In dat geval is het niet nodig om BTW af te dragen, het mag dan ook niet berekend worden aan afnemers. Als er rekeningen van leveranciers betaald moeten worden inclusief Belasting Toegevoegde Waarde dan kan deze BTW echter niet teruggevorderd worden.

De BTW-aangifte wordt doorgaans per kwartaal ingediend. Het is wel mogelijk om dit per jaar of per maand in te dienen onder specifieke condities.