Wat is een VOF?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een Vennootschap Onder Firma of afgekort VOF is een onderneming waarbij er meerdere zakelijke partners zijn die samen een bedrijf voeren. Het is heel eenvoudig gesteld een eenmanszaak met twee of meer personen die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de onderneming.

Het is mogelijk om deel uit te maken van meerdere VOF organisaties of andere rechtsvormen. Binnen een VOF worden UBO’s ingeschreven. Dit staat voor Ultimate Beneficial Owner, de belanghebbenden binnen de onderneming.

Hoe start je een VOF? #

Een Vereniging Onder Firma moet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Na inschrijving zal deze doorgestuurd worden naar de Belastingdienst die een BTW-nummer zal toekennen voor de BTW-aangifte. De vennoten zullen daarnaast een persoonlijke aangifte inkomstenbelasting in moeten dienen. Het is niet nodig om naar een notaris of advocaat te gaan om een VOF op te richten. Dit is wel het geval met een BV of stichting.

Wie is aansprakelijk binnen een VOF? #

Als er verder geen afspraken zijn gemaakt dan zijn alle vennoten aansprakelijk voor de plichten en schulden die de onderneming heeft. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de vennoot. Als één persoon schulden heeft gemaakt dan kunnen andere vennoten aansprakelijk worden gesteld.

banner

Het is wel mogelijk om een VOF-contract op te stellen. Hier staan afspraken in over zaken als inbreng van goederen, de wijze waarop de winst wordt verdeeld en de opdrachtgevers. Daarnaast is het mogelijk om een levensverzekering op elkaar af te sluiten. Zo kan de continuïteit van de onderneming gewaarborgd worden. Het is mogelijk om een VOF-contract op te stellen met ondersteuning van een advocaat maar dit is niet verplicht.

Vereniging Onder Firma met schulden #

Als de VOF schulden heeft dan is in basis iedere vennoot hiervoor aansprakelijk. Er kan in dat geval beslag worden gelegd op het privé vermogen. Als een vennoot echter privé schuld heeft dan kan dit niet verhaald worden op het bedrijf. Vanwege persoonlijke sancties is het mogelijk dat de onderneming in mindere mate zelfstandig kan handelen. Een vennoot die uit de onderneming stapt blijft aansprakelijk voor de schulden die tot op dat moment gemaakt zijn. Een nieuwe vennoot neemt ook de schulden over tenzij hier vooraf afspraken over worden gemaakt.

Standaard worden kosten en baten evenredig verdeeld over de vennoten. De BTW wordt centraal afgedragen binnen de VOF, het inkomen wordt privé belast. Het is mogelijk om middels een voorlopige aangifte per maand de geschatte inkomstenbelasting af te dragen om de kosten te spreiden. Dit zal na afsluiting van het boekjaar verrekend worden.