Wat is vlottende activa?

Leestijd: 2 minuten

banner

Onder vlottende activa verstaan we alle bezittingen binnen de onderneming die tijdens een productieproces in zijn geheel worden gebruikt. Het gaat daarbij letterlijk om ‘vlot’ in de betekenis van een snelle doorloopsnelheid. Binnen een jaar moeten deze bezittingen worden gebruikt of naar geld omgezet worden. De tegenhanger van vlottende activa is vaste activa. Die zijn juist langer dan een jaar binnen de organisatie.

Wat is vlottende activa? #

Op een balans staan activa en passiva. Het mag duidelijk zijn dat deze activa tot de linkerkolom behoren, maar waar gaat het nu precies om? De voornaamste post zal de voorraad zijn. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld de goederen die gebruikt worden om verkoopbare producten mee te produceren. Ook eindproducten die nog op voorraad zijn maar nog niet verkocht vallen onder deze post. Tel ook zaken als dozen, plakband en andere verpakkingsmaterialen mee. In het kort gaat het om deze vier zaken:

  • Voorraden zoals grondstoffen en producten die gereed zijn.
  • Debiteuren die hun rekeningen nog moeten betalen.
  • Het geld op de bank en in de kas.
  • Aandelen van een derde partij die eenvoudig verkoopbaar zijn.

Horen debiteuren er ook bij? #

Ja, debiteuren behoren ook tot de vlottende activa. Als je bijvoorbeeld een vracht hebt geleverd aan een klant waar een factuur voor is verzonden maar die nog niet is betaald. Deze groep afnemers valt onder de debiteuren die naar verwachting binnen afzienbare tijd zullen betalen. Als je iDeal betaallinks samen met een digitale factuur stuurt dan worden die ook beschouwd als vlottende activa. De intermediaire payment provider zoals Mollie zal na betaling namelijk snel overgaan tot uitkering. Liquide middelen vallen eveneens onder deze activa. Dit zijn de saldi van bankrekeningen of tussenrekeningen. Als je contant geld bezit dan horen deze ook thuis onder de vlottende activa

banner

Voorraadbeheer en vlottende activa combineren #

Als je een actieve voorraad hebt, dan zul je die ergens registreren. Hier is software voor beschikbaar, je kunt het ook met een spreadsheet zoals Excel of Sheets bijhouden. Het biedt zeker voordeel om voorraadbeheer te koppelen aan het boekhoudsysteem. Zo wordt de actieve voorraad niet alleen in het magazijn netjes geregistreerd maar dit zal ook onder deze activa komen te staan.

Houd vlottende activa en vaste activa gescheiden #

Het is volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om onderscheid te maken tussen beide activa. Ze moeten los van elkaar opgenomen worden op zowel de balans als in de jaarrekening. Daarnaast moet deze informatie ook gescheiden in de KvK jaarrekening gedeponeerd worden.