Wat is de startersaftrek?

Leestijd: 2 minuten

banner

Startersaftrek voor beginnende ondernemers. Als startend ondernemer heb je vaak meer kosten dan inkomsten. Er zijn weinig bedrijven direct vanuit de startblokken succesvol zijn. Omdat je van een kale kip niet kunt plukken geeft de Belastingdienst enkele voordelen aan ondernemingen die net zijn begonnen waaronder dit voordeel. Als je aan de voorwaarden voldoet dan kun je een paar duizend euro extra aftrekken op de inkomstenbelasting.

Wat is startersaftrek? #

Starters zijn net begonnen met een bedrijf of zijn met tussenpozen bezig met de onderneming. De startersaftrek is nauw verbonden met de zelfstandigenaftrek. In 2018, 2019 en 2020 was er een maximale aftrek van 2123 euro mogelijk. Als je in één van deze jaren op 1 januari de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt dan bedraagt de startersaftrek 1026 euro.

Hoe werkt de zelfstandigenaftrek? #

De startersaftrek is gekoppeld aan de zelfstandigenaftrek. Als je daar geen recht op hebt dan kom je ook niet in aanmerking voor de startersaftrek. Je zult dus eerst moeten bepalen of je aan de voorwaarden voldoet van de startersaftrek. Daarnaast wordt als voorwaarde gesteld dat je in de afgelopen vijf jaar maximaal twee keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek. Ook was je in de afgelopen vijf jaar niet ieder jaar een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit laatste moet je wellicht ook controleren, hiervoor is een vragenlijst op de website van de Belastingdienst ontwikkeld.

banner

Hoe kom ik in aanmerking voor de startersaftrek? #

Je hoeft niet specifiek startersaftrek aan te vragen. Je vult alleen de juiste gegevens in op het aangiftebiljet inkomstenbelasting. Als je bij het scherm ‘Ondernemersaftrek’ komt dan worden er een aantal vragen gesteld. Aan de hand van de antwoorden zal automatisch worden bepaald of je recht hebt op deze aftrek. Als dit het geval is dan zal dit automatisch verrekend worden met de winst.

Moet een ZZP’er altijd inkomstenbelasting betalen? #

Als je een Zelfstandig ondernemer Zonder Personeel bent, dan is je bedrijf direct gekoppeld aan je persoonlijke financiën. Als je een ondernemer bent voor de Belastingdienst dan zul je ook een aangifte inkomstenbelasting moeten indienen. Dit betekent niet automatisch dat je ook belasting moet betalen. Zo zijn er diverse regelingen waaronder de:

  • Startersaftrek
  • Zelfstandigenaftrek
  • Heffingskorting
  • MKB-winstvrijstelling
  • Investeringsaftrek
  • Hypotheekrenteaftrek
  • Lijfrente
  • Zorgkosten
  • Giften

Niet alle aftrekposten zijn voor alle ZZP’ers van toepassing. Door je belastingaangifte goed in te vullen kun je tot ruim 28.000 euro winst maken zonder een cent inkomstenbelasting te betalen. Een boekhoudpakket kan je hierbij helpen, een belastingadviseur kan je maatwerk advies geven om je belastbare winst zo laag mogelijk te houden.