Wat is Standard Business Reporting?

Standard Business Reporting of afgekort SBR staat voor een set aan afspraken die gemaakt zijn om zakelijke gegevens uit te wisselen. Denk hierbij aan belastingaangiften of jaarrekeningen. Met SBR wordt uitwisseling van financiële data eenvoudiger, daarnaast is er minder kans op fouten binnen de keten.

Wat is Standard Business Reporting? #

Standard Business Reporting werd aan het begin van deze eeuw ontwikkeld door de overheid in samenwerking met diverse boekhouders, accountants, banken en software ontwikkelaars. Het doel hierbij was om een standaard neer te zetten om zakelijke gegevens uit te wisselen met diverse partijen.

Deze standaard maakt het mogelijk om systemen aan elkaar te koppelen waarmee diverse stappen in het financieel proces geautomatiseerd kunnen worden. Standard Business Reporting bestaat uit drie primaire elementen:

  • De Nederlandse Taxonomie, dit is het standaard woordenboek voor gegevens.
  • Een standaard taal die betekenis geeft aan de data genaamd XBRL.
  • Software die gebruik maakt van SBR en gekoppeld is aan het internet om informatie digitaal uit te wisselen.

XRBL staat voor eXtensible Business Reporting Language. Het betreft een open standaard om financiële data uit te wisselen via internet. Deze taal is gebaseerd op XML. Deze standaard wordt beheerd door XBRL International, het betreft echter een Nederlandse standaard.

Samenwerken binnen SBR #

Bij de ontwikkeling van Standard Business Reporting werden diverse stakeholders en experts betrokken met als doel de administratieve druk op bedrijven te verminderen. De regels voor rapportages waren tot dat moment niet altijd duidelijk en uniform.

Overheidsinstanties konden bijvoorbeeld informatie opvragen met afwijkende termen of juist dezelfde benamingen voor andere data. SBR bracht uniformiteit in het proces wat voor alle partijen gunstig is gebleken.

Automatisering van de boekhouding #

Naast participatie en duidelijke verslaglegging op basis van standaard protocollen is er nog een voordeel en dat is automatisering. Daarbij gaat het niet alleen om automatische invoer van data binnen een online boekhoudsysteem, de mogelijkheden reiken verder dan interne aangelegenheden.

Zo is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de bank die automatisch geautoriseerd wordt door het systeem omdat alle meetpunten in orde zijn. Deze processen en keuzes worden dankzij Standard Business Reporting eenvoudiger en sneller gemaakt.

Toekomst van Standard Business Reporting #

De SBR publiceert iedere vijf jaar een roadmap met de ambities van SBR inclusief concrete stappen die genomen moeten worden om de ambities waar te maken. De laatste roadmap loopt van 2020 tot 2025. De Nederlandse standaard heeft ook buiten de grenzen bekendheid verworven. De ESPA heeft tweemaal Standard Business Reporting een prijs toegekend tijdens de European Public Sector Awards.