Wat is een resultatenrekening?

Een resultatenrekening is een standaard onderdeel van de jaarrekening. Wat is een resultatenrekening eigenlijk? Andere termen voor resultatenrekening zijn winst- en verliesrekening of exploitatierekening. Op deze rekening is een overzicht te vinden van de kosten en opbrengsten die een onderneming heeft gerealiseerd over een bepaalde periode. Als het een jaarrekening betreft is de resultatenrekening van toepassing op een jaar. Het maakt een verplicht onderdeel uit van de boekhouding, samen met de balans vormt het de jaarrekening van een bedrijf.

Wat is een resultatenrekening? #

Als het saldo positief is, dan is er sprake van winst. Als het saldo negatief is, dan is er in die periode verlies geboekt. De resultatenrekening is van belang voor het indienen van de belastingaangifte bij de Belastingdienst. Op de resultatenrekening of winst- en verliesrekening is een overzicht te vinden van omzet en uitgaven.

Moet een resultatenrekening gedeponeerd worden? #

Als het een Besloten Vennootschap betreft dan zal de jaarrekening waaronder de balans en resultatenrekening gedeponeerd moeten worden. Dit is verplicht. Dat is niet het geval wanneer het een eenmanszaak of VOF betreft. In dat geval zal een resultatenrekening worden opgesteld als hulpmiddel bij het invullen van de inkomstenbelasting. Het kan ook dienst doen om bij een mogelijke controle door de fiscus snel inzicht van zaken te geven.

Waarom heb je een resultatenrekening nodig? #

Er zijn diverse situaties waarin je een resultatenrekening moet kunnen overleggen. Voor de Belastingdienst maar ook op het moment dan je een lening wilt afsluiten voor je bedrijf, wanneer er geld wordt aangetrokken via investeerders of als er een overname van de onderneming op stapel staat.

Financiers kunnen overigens de voorkeur geven aan eigen rekenmodellen op basis van de bedrijfsrekeningen. Ook al is het niet altijd verplicht om een resultatenrekening op te stellen, biedt het wel snel inzicht op de financiële situatie van een onderneming. Alleen een rekeningoverzicht is niet voldoende omdat hierbij geen rekening wordt gehouden met zaken als afschrijvingen over meerdere jaren.

Hoe stel je een resultatenrekening op? #

Voor grotere bedrijven zijn er specifieke voorwaarden bepaald bij het opstellen en deponeren van een resultatenrekening. Dit is niet het geval bij een eenmanszaak of VOF. Het is mogelijk om hiervoor een spreadsheet programma te gebruiken, veel ondernemers kiezen echter voor online boekhoudsoftware.

Dit stelt de ondernemer in staat om diverse koppelingen te maken wat het bijhouden van de financiële administratie, inclusief het opstellen van de resultatenrekening, eenvoudiger zal maken. Het is mogelijk om het opstellen van een resultatenrekening uit te besteden aan een financieel professional. Dit is echter niet verplicht voor een eenmanszaak of een VOF. Je mag het ook zelf doen.