Wat is passiva?

Leestijd: 2 minuten

banner

Passiva staat voor het eigen vermogen inclusief de schulden die een bedrijf of persoon heeft. Deze term komt terug in de boekhouding op de balans en de winst- en verliesrekening. Naast passiva maken de activa ook deel uit van de financiële administratie. Dit zijn de middelen waarmee bezittingen betaald zijn.

Wat is passiva? #

Op een balans komen de volgende onderdelen voor:

Passiva vormt het deel met eigen vermogen en schulden, deze bedragen komen aan de creditzijde van de balans te staan. Aan de debetzijde komen de activa te staan. De term ‘balans’ komt voor uit uit het feit dat de activa en passiva gelijk moeten zijn aan elkaar. De balans geeft een overzicht van de financiële situatie van een onderneming op ieder moment.

Wat valt er onder eigen vermogen? #

Eigen vermogen maakt deel uit van de passiva. Dit is het bedrag dat je zelf in een onderneming hebt geïnvesteerd. Het valt onder passiva omdat het wordt beschouwd als een schuld die het bedrijf bij de eigenaar uit heeft staan. Je eigen vermogen is de som van bezittingen minus de schulden.

banner

Dit bedrag laat zien hoe de onderneming ervoor staat. Het betreft een indicatie van de wijze waarop de onderneming in staat is te voldoen aan de financiële verplichtingen, los van het vermogen dat het bedrijf geleend heeft. Het is mogelijk dat het eigen vermogen daalt, bijvoorbeeld als je geld uitkeert van de onderneming naar jezelf. Of als in het voorgaande jaar verlies is geboekt dat je met het eigen vermogen compenseert.

Wat valt er onder de schulden? #

Schulden zijn de bedragen die je moet betalen aan externe personen of bedrijven. Een andere term voor schulden is vreemd vermogen. Daarbij is er onderscheid te maken tussen kortlopend vermogen en langlopend vreemd vermogen. Bij kort vreemd vermogen gaat het om schulden met een looptijd die korter is dan één jaar. Deze kosten zullen snel ingelost worden. Bij lang vreemd vermogen gaat het om de schulden die niet binnen één jaar ingelost worden. Dit kan bijvoorbeeld de hypotheekschuld zijn of langlopende leningen.

Wat valt er onder voorzieningen? #

Voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen en de passiva. In dit geval gaat het om verliezen en schulden die met zekerheid zullen komen. Deze bedragen zijn op voorhand van de winst af te halen en als voorzieningen te boeken. Zo kunnen kosten gespreid worden. Denk hierbij aan schadeclaims, garantie of reorganisatie van het bedrijf. De post voorzieningen neemt af op het moment dat de kosten gemaakt worden.