Wat is het ondernemersvermogen?

Leestijd: 2 minuten

banner

Het bedrag van de activa minus de kortlopende schulden wordt ondernemersvermogen genoemd. Wat is het ondernemersvermogen? Dit betreft het vermogen van een ondernemer op 31 december van een kalenderjaar. Andere benamingen voor het ondernemersvermogen zijn eigen kapitaal of eigen vermogen.

Wat is het ondernemersvermogen? #

Het ondernemersvermogen is een soort schuld die een bedrijf aan de eigenaar heeft. Het is direct opneembaar kapitaal dat onderdeel uitmaakt van de onderneming. Op het moment dat er verlies wordt geleden zal het eigen vermogen afnemen.

Dit kan zijn vanwege uitkering van dividend, een afboeking of privé opname. Als de onderneming winst maakt zal het ondernemersvermogen toenemen. Onder normale condities behoort het eigen kapitaal een positief saldo te zijn.

Hoe bereken je het ondernemersvermogen? #

Als eerste moet je de activa berekenen door de volgende zaken bij elkaar op te tellen:

  • De totale som van alle zakelijke bankrekeningen zoals je die op 31 december van een kalenderjaar hebt staan.
  • Het bedrag van de facturen die je in dit jaar verzonden hebt die nog niet zijn voldaan. Dit betreft het bedrag inclusief BTW.
  • De waarde van de inventaris of voorraad die op peildatum 31 december op naam van het bedrijf staat.

De som van activa en passiva is altijd gelijk. Hierin zit het ondernemersvermogen plus de kortlopende schulden waaronder facturen die nog niet betaald zijn en BTW die nog afgedragen moet worden.

banner

Belasting betalen over de winst #

Op 31 december van twee opeenvolgende jaren wordt de balans opgemaakt. Als er een positief resultaat is dan zal er belasting afgedragen moeten worden. Dit noemen we de winstbelasting.

Het bedrag dat aan het begin van het jaar als ondernemersvermogen geboekt staat wordt van het bedrag aan het einde van het jaar afgetrokken. Voor een ZZP’er is het mogelijk dat er wel of geen zakelijke rekening bestaat.

Het ondernemersvermogen staat los van het privé vermogen, ook als zowel zakelijke als privé zaken via dezelfde rekening lopen.

Boekhouding bijhouden #

Door uitgaven in de boekhouding op te nemen zal de belastbare winst lager worden. Kosten die gemaakt worden kunnen de winst drukken.

Dit geldt niet voor alle kosten. Als je bijvoorbeeld boetes opgelegd hebt gekregen toen je snel bij een klant moest zijn en te hard hebt gereden, dan kun je deze bedragen niet van de winst aftrekken.

Het is van belang om alle bedragen die binnenkomen, en uit het bedrijf onttrokken worden, in de boekhouding op te nemen. Dit werkt het beste binnen een online boekhoudpakket dat aangepast wordt op de laatste regels en bedragen. Zo weet je zeker dat de som van het ondernemersvermogen klopt.