Wat is een ondernemersloon?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een werknemer ontvangt een salaris. Dit zal in veel gevallen een vast bedrag zijn op basis van het aantal uren dat gewerkt wordt inclusief premies en toeslagen. Daar gaat weer belasting vanaf, de werknemer krijgt een netto bedrag uitgekeerd. Maar wat is een ondernemersloon? Als ondernemer kun je alle winst uit je bedrijf halen of alles laten staan op de zakelijke rekening.

Om een stabiel inkomen te genereren dat los staat van de bedrijfsinkomsten kun je jezelf een ondernemersloon toekennen. Dit is een soort salaris dat je maandelijks uitkeert naar je eigen rekening. De wijze waarop je een ondernemersloon berekent is afhankelijk af van diverse factoren.

Wat is een ondernemersloon? #

Bij een ZZP’er is persoonlijk vermogen onlosmakelijk verbonden met de inkomsten uit de onderneming. Het is mogelijk om een privé rekening te gebruiken voor zakelijke inkomsten, in de meeste gevallen is het aanzienlijk eenvoudiger om de privé en zakelijke rekeningen van elkaar gescheiden te houden in de boekhouding.

Je kunt de winst uit onderneming beschouwen als je salaris maar daarmee kun je in de problemen komen. Wat reserveer je bijvoorbeeld voor investeringen? Een ondernemersloon is het salaris dat een ondernemer aan zichzelf uitkeert voor persoonlijk gebruik dat aan het kapitaal van de onderneming wordt onttrokken.

Omzet, winst en ondernemersloon #

Een eenmanszaak genereert een omzet van 4000 euro per maand. De totale som van kosten bedraagt 1000 euro. Je houdt als bedrijf dus 3000 euro per maand over. Je kunt dit bedrag in de kas houden maar je moet ook kunnen wonen en eten. Je kunt dit bedrag opnemen maar dan houd je niets meer over om te investeren.

banner

Een vrij gangbare verdeling tussen zakelijk kapitaal en het ondernemersloon is een verdeling in twee gelijke helften. In bovenstaand geval zou dit neerkomen op 1500 euro per maand als ondernemersloon en 1500 euro per maand dat op je zakelijke rekening blijft staan.

Maakt het uit wat je aan ondernemersloon ontvangt? #

Bij een zelfstandig ondernemer zonder personeel is het geld op je privé rekening en wat er op je zakelijke rekening staat aan elkaar gekoppeld. Het maakt daarmee voor de Belastingdienst niet uit op welke rekening het geld staat. Je bent wel verplicht BTW af te dragen en inkomstenbelasting te betalen.

Waar dit geld vandaan komt maakt in principe niet zoveel uit. Een ondernemersloon is vooral bedoeld als manier om privé en zakelijk vermogen als ondernemer gescheiden te houden. Je hebt vaste kosten om van te leven, een ondernemersloon heeft daarmee dezelfde functie als een salaris. Maar je bent niet in dienst van je eigen bedrijf waarmee je er geen inkomstenbelasting over hoeft te betalen.