Wat is een MKB winstvrijstelling?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een MKB winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst van je onderneming. Dit is wettelijk vastgesteld, deze vrijstelling heeft betrekking op alle ondernemers die winst maken uit een onderneming. Er is hierbij geen minimum aantal uren van toepassing.

Hoewel het een MKB winstvrijstelling wordt genoemd is het ook mogelijk voor een ZZP-er om hiervoor in aanmerking te komen. Je hoeft dus geen werknemers in dienst te hebben om aan de voorwaarden voor deze vrijstelling te voldoen.

Wat is een MKB winstvrijstelling? #

Voorheen was er sprake van een urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor de MKB winstvrijstelling. Deze voorwaarde is sinds 2010 niet langer van toepassing. Bij deze vrijstelling is het mogelijk om een percentage van de winst af te trekken.

Deze winst wordt verminderd met de ondernemersaftrek, de fiscale oudedagsreserve wordt erbij opgeteld. De MKB winstvrijstelling maakt deel uit van de standaard belastingaangifte, als je voldoet aan de voorwaarden dan hoef je verder geen actie te ondernemen om hier gebruik van te maken.

Als ondernemer maak je winst, de Belastingdienst berekent automatisch het vastgestelde percentage door. In 2020 en 2021 lag het percentage op 14 procent van de winst.

Fiscale Oudedagsreserve #

Voor ondernemers die graag een pensioen willen opbouw maar hiervoor geen geld willen onttrekken aan de onderneming is het mogelijk om een deel van de winst te reserveren. Dit wordt de Fiscale Oudedagsreserve genoemd of afgekort FOR.

banner

Effectief gezien betreft het geen besparing, het is een uitstel van de belastingheffing over dit deel van de winst. Dit kan je op de korte termijn voordeel opleveren. Op het moment dat je besluit om met pensioen te gaan zul je geld verschuldigd zijn aan de Belastingdienst.

De diverse soorten ondernemersaftrek zijn:

  • Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • Meewerkaftrek
  • Stakingsaftrek
  • Startersaftrek
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • Zelfstandigenaftrek

MKB winstvrijstelling bij verlies #

De MKB winstvrijstelling levert voordeel op als je winst maakt omdat je de belasting op de winst met een percentage kunt verminderen. Dit is niet het geval als de onderneming verlies maakt. Op het moment dat je verliest boekt in de administratie zal de MKB winstvrijstelling het fiscale verlies kleiner maken.

Ben je ondernemer voor de Belastingdienst? #

Je kunt een bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel, dit maakt je niet automatisch een ondernemer voor de Belastingdienst. Om gebruik te kunnen maken van de MKB winstvrijstelling wordt als hoofdvoorwaarde gesteld dat je ondernemer bent voor de Belastingdienst.

Via de website van de Belastingdienst is het mogelijk om een OndernemersCheck uit te voeren. Door enkele vragen te beantwoorden zie je direct of je als ondernemer wordt gezien voor de fiscus.