Wat zijn kengetallen?

Leestijd: 2 minuten

banner

Kengetallen zijn verhoudingsgetallen die worden samengesteld op basis van jaarrekeningen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor beleggers als analyse instrument. Dit biedt de mogelijkheid om bedrijven met elkaar te vergelijken.

Omdat kengetallen van toepassing zijn op reeds behaalde cijfers geven ze niet altijd voldoende inzicht op toekomstige resultaten. Daarnaast betreft het een momentopname die een vertekend beeld kan geven van de situatie op de langere termijn. Daarnaast betreft het niet zomaar objectief vast te stellen feiten maar ook aannames. In conclusie kan er informatie worden ontleend uit kengetallen maar ze geven zeker niet een objectief totaalbeeld.

Wat zijn kengetallen? #

Over het algemeen maken ken-getallen onderdeel uit van de jaarrekening. Dit zijn documenten met een grote hoeveelheid financiële data over een bedrijf met betrekking tot BV’s en NV’s. De jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en deze informatie wordt openbaar gemaakt. Door gebruik te maken van kengetallen ontstaat er een duidelijk beeld van de organisatie op een specifiek moment. Deze informatie kan gebruikt worden om de ontwikkeling van een bedrijf in kaart te brengen, ook is het een middel om bedrijven met elkaar te vergelijken voor beleggers.

Groepen kengetallen en KPI’s #

Met kengetallen is het mogelijk om cijfers in de jaarrekening een context te geven waarmee het Key Performance Indicators worden ofwel KPI’s. Deze indicatoren bieden direct inzicht op de situatie maar kunnen wel beperkt zijn in het bereik. Er zijn diverse groepen kengetallen te onderscheiden:

banner

Liquiditeit: Deze getallen geven een indicatie of de onderneming in staat is direct opeisbare betalingsverplichtingen te voldoen. Als de liquiditeit hoger ligt dan is het risico lager dan bij een onderneming die een lage liquiditeit heeft.

Solvabiliteit: Deze getallen geven aan of de onderneming aan betalingsverplichtingen kan voldoen op de langere termijn. Er wordt een prognose gemaakt over het inlossen van schulden in de toekomst. Naast solvabiliteit wordt ook wel gesproken van weerstandsvermogen.

Rendabiliteit: Deze kengetallen geven informatie over de winst die een bedrijf weet te genereren. De winst wordt hierbij in relatie gebracht tot de omvang van het vermogen dat gebruikt is om de winst te realiseren. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen rendabiliteit op het eigen vermogen en het totale vermogen.

Activiteit: Deze kengetallen hebben betrekking op de diverse activiteiten die een onderneming uitvoert. Dit kan van toepassing zijn op de voorraad, uitstaande vorderingen of schulden. De omloopsnelheid van zowel de voorraad als de debiteuren behoren tot de activiteiten.

Afhankelijk van het boekhoudprogramma waarmee je werkt is het mogelijk om deze getallen automatisch te laten berekenen.