Wat is een jaarrekening?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een jaarrekening wordt ook wel een financieel jaarverslag genoemd. Het is een overzicht van de situatie waarin een onderneming of organisatie verkeert in een specifiek jaar. Naast financiële data wordt er ook andere informatie opgenomen in de jaarrekening zoals de activiteiten die hebben plaatsgevonden en persoonlijke gegevens.

Wat is een jaarrekening? #

In het Nederlands wetboek komt de term ‘jaarrekening’ niet meer voor, daarin wordt de term ‘bestuursverslag’ gebruikt. Er is daarnaast ook nog een categorie ‘overige gegevens’. Het jaarverslag is het geheel van bestuursverslag, jaarrekening en aanvullende gegevens. Er zijn standaard modellen binnen het besluit modellen jaarrekening bepaald die van toepassing zijn op een NV of BV.

Wat staat er in de jaarrekeningen? #

De verplichte informatie die in de jaarrekening opgenomen moet worden kan per land verschillen. In Nederland zal er volgens de wetgeving minimaal de balans op moeten voorkomen, de winst- en verliesrekening inclusief toelichting op beide zaken. Wanneer de rechtspersoon onderdeel uitmaakt van een groep, dan zal er eveneens een geconsolideerd financieel jaarverslag van deze groep opgenomen nodig zijn. Er zijn vier soorten jaarrekening te onderscheiden:

banner

  • Intern: Dit is de bedrijfseconomische jaarrekening die bestemd is voor de leiding van een onderneming of organisatie. Er zijn geen wettelijke eisen gesteld aan dit document, de vorm en inhoud zal per organisatie anders zijn. Deze informatie is meer uitgebreid dan in de andere verslagen het geval is.
  • Enkelvoudig: Hierbij gaat het om de jaarrekening die betrekking heeft op een individueel rechtspersoon. Een andere term hiervoor is vennootschappelijke jaarrekening. Iedere rechtspersoon moet deze volgens de administratieplicht indienen. Wanneer er wordt deelgenomen aan een andere vennootschap dan zal het tegen de netto vermogenswaarde opgenomen worden.
  • Geconsolideerd: In deze jaarrekeningen zal een jaarlijks overzicht worden opgenomen van de financiële situatie binnen een groep. Het moederbedrijf zal dit opstellen. Het dient ter aanvulling, niet ter vervanging van individuele jaarrekeningen. Er zijn uitzonderingen mogelijk op deze verplichting.
  • Fiscaal: De fiscale jaarrekening wordt opgemaakt voor de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Het maakt onderdeel uit van de belastingaangifte. Het bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening. Voor dit financieel jaarverslag is er geen verplichting tot openbaarmaking of controle door een accountant van toepassing.

Toelichting op de jaarrekening #

Het is verplicht om een toelichting op te nemen, zie de site van de belastingdienst. Dit is een document waarin vastgelegd wordt welke grondslagen er toegepast zijn en aan welke standaarden de balans voldoet. Daarnaast maken de posten die tot de vaste activa behoren evenals het eigen vermogen deel uit van de toelichting.

Extra vragen:

  • Wat voor soorten jaarrekeningen zijn er?
  • Is een jaarrekening verplicht?
  • Kan ik zelf een jaarrekening maken?
  • Hoe werkt jaarrekening?
  • Welke gegevens nodig voor jaarrekening?