Wat is een jaarrekening deponeren?

Leestijd: 2 minuten

banner

Jaarrekening deponeren, is dat verplicht? Veel bedrijven zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren. Dit betekent dat de financiële data over het bedrijf beschikbaar wordt voor iedereen die daar interesse naar heeft. Alle bestuurders zijn verplicht om de jaarrekening te ondertekenen. Als er commissarissen zijn moeten ook zij ondertekenen. Als een handtekening ontbreekt dan moet hiervoor een reden vermeld worden. Een financieel intermediair zoals een boekhouder, belastingadviseur of een accountant kan hier meer informatie over geven. In de meeste gevallen betreft wordt gebruik gemaakt van Standard Business Reporting (SBR).

Wie moet een jaarrekening deponeren? #

Het deponeren van een jaarrekening is niet nodig voor eenmanszaken. Wel voor een VOF indien alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn. In andere samenstelling is het ook voor een VOF niet nodig. BV’s, NV’s en coöperaties moeten altijd een jaarrekening deponeren. Ook stichtingen met een omzet van minimaal 6 miljoen euro op jaarbasis zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren. Sinds 2014 zijn ANBI stichtingen ook verplicht om een deel van de gegevens via de website openbaar te maken.

banner

Welke informatie moet je delen? #

Als onderneming wil je alleen de informatie delen die wettelijk gezien verplicht is en verder niet. Dat is logisch. Als eerste moet je bepalen in welke categorie de onderneming valt, er zijn vier categorieën te onderscheiden:

  1. Micro: Activa minder dan 350.000 euro, omzet minder dan 700.000 euro, aantal werknemers minder dan 10 personen. Een beperkte balans is voldoende.
  2. Klein: Activa tussen 350.000 en 6 miljoen euro, omzet tussen 700.000 en 12 miljoen euro, aantal werknemers tussen 10 en 50 personen. Een verkorte balans met toelichting is voldoende.
  3. Middelgroot: Activa tussen 6 en 20 miljoen euro, omzet tussen 12 en 40 miljoen euro, aantal werknemers tussen 50 en 250 personen.
  4. Groot: Activa 20 miljoen euro of hoger, omzet 40 miljoen euro of hoger, aantal werknemers 250 personen of hoger.

Bij middelgroot en groot is er altijd een uitgebreide toelichting vereist en een accountantsverklaring. De onderneming moet twee jaar achtereen binnen een categorie vallen om onderdeel uit te maken van de bedrijfsklasse.

Digitaal jaarrekening deponeren #

Als het een onderneming betreft die valt onder micro, klein of middelgroot dan is het alleen mogelijk om de jaarrekening digitaal te deponeren. Grote ondernemingen zullen vanaf het boekjaar 2022 ook de jaarrekening digitaal moeten deponeren. Er zijn situaties waarin de bestuurder geen jaarrekening op kan maken, voorleggen en vaststellen. In dat geval is het mogelijk om een ontheffing van deze verplichting aan te vragen.