Wat is inkomstenbelasting?

Leestijd: 2 minuten

banner

De inkomstenbelasting is een begrip dat in Nederland specifiek bedoeld wordt als rijksbelasting die op het inkomen van natuurlijke personen wordt geheven. De oorspronkelijke Wet inkomstenbelasting dateert uit 1964, in 2001 kwam de nieuwe Wet inkomstenbelasting 2001. De inkomstenbelasting wordt geheven vanuit de Rijksoverheid. Wanneer het rechtspersonen in Nederland betreft dan is de vennootschapsbelasting van toepassing, deze wet dateert uit 1969. In België wordt overigens de meervoudsvorm inkomstenbelastingen gebruikt als algemene noemer waar belasting voor zowel rechtspersonen als vennootschappen onder vallen.

Wat is inkomstenbelasting? #

Hoewel het fenomeen inkomstenbelasting van alle tijden lijkt te zijn, betreft het een relatief recente heffing. In de negentiende eeuw zou er in Engeland tijdens de oorlog inkomstenbelasting geheven worden, later werd deze heffing afgeschaft. De ommezwaai was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen zouden veel Europese landen deze heffing invoeren, sindsdien is de inkomstenbelasting gebleven. In het verleden zijn er meerdere soorten heffingen geweest die later samengevoegd werden.

Ontwikkeling inkomstenbelasting in Nederland #

Tot pakweg 1930 zouden er gemeentelijke inkomstenbelastingen in Nederland van kracht zijn, later zou het Rijk deze heffingen opleggen. Op dit moment wordt er op de hoogste schaal een percentage van 51,95 procent aan inkomstenbelasting geheven. In 1980 lag dit tarief nog op 72 procent. Daarmee komen de Nederlandse tarieven redelijk overeen met de heffingen zoals die toegepast worden in Duitsland en Groot Brittannië. Echter ligt het bedrag waarop het hoogste tarief in werking treedt in Nederland aanzienlijk lager.

banner

Hoe werkt inkomstenbelasting? #

In 2001 werd het bekende boxen systeem geïntroduceerd. Daarbij vallen de volgende zaken onder de belasting in Box 1:

  • Salaris
  • AOW
  • Pensioen
  • Winst uit onderneming
  • Resultaat uit overige werkzaamheden

Het betreft een bron van inkomsten wanneer:

  • Er wordt deelgenomen aan het economische verkeer.
  • De inkomsten beoogd zijn door het belastingsubject.
  • De inkomsten redelijkerwijs te verwachten zijn.

Naast het daadwerkelijke inkomen is het ook mogelijk dat het een fictief inkomen betreft. Het huidige systeem is complex, mede om fraude te voorkomen. Dit werkt weer in het voordeel van grote organisaties en vermogende personen die meer mogelijkheden hebben om een uitgekiende fiscale planning samen te stellen.

Hoe werkt de aangifte inkomsten-belasting? #

Er zijn meerdere manieren om de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Dit kan online, via de aangifte app, aangifte software of via een aangifte formulier. Dit kan een persoon zelf doen, het is ook mogelijk om hiervoor een financieel professional in te schakelen. Als je het niet eens bent met de belastingaanslag die volgt op het indienen van de aangifte, dan is het mogelijk om hiertegen in bezwaar te gaan.