Wat zijn indirecte kosten?

Leestijd: 2 minuten

banner

In de boekhouding zijn er zowel directe als indirecte kosten te onderscheiden. Als de kosten niet direct toegewezen kunnen worden aan een specifieke kostenpost dan wordt deze als indirect gezien. Een voorbeeld hiervan is het salaris van de directeur of eigenaar van een bedrijf. Deze persoon ontvangt een salaris voor werkzaamheden die niet gespecificeerd zijn en niet te herleiden zijn naar een resultaat binnen de onderneming.

Wat zijn indirecte kosten? #

Als er geen sprake is van een duidelijke relatie tussen kosten en baten dan spreekt men van indirecte kosten. Als er binnen een snoepfabriek geïnvesteerd wordt in een machine die lolly’s kan maken dan is het duidelijk waar de machine voor bedoeld is. De omzet van de lolly verkoop kan direct worden gerelateerd aan de machine waarmee de lolly’s gemaakt worden. Als het een machine betreft die naast lolly’s ook koekjes, nougat en andere soorten snoepgoed kan produceren dan wordt het lastiger om een directe koppeling te maken.

Voor apparatuur en personeel #

Indirecte kosten zijn ook van toepassing op de personeelsadministratie. Een persoon die werkt als helpdesk ondersteuner heeft een specifieke functie. Dit is toe te wijzen aan de afdeling klantenondersteuning. Er worden geen directe inkomsten uit de werkzaamheden gegenereerd maar het is duidelijk waar het budget naartoe gaat. Een generalist zoals een directeur heeft geen specifieke afdeling en geen vast takenpakket. Het salaris wat directieleden verdienen worden daarom als indirecte kosten in de boekhouding opgenomen.

banner

Kostendragers in de boekhoudsoftware #

Voor boekhouders en boekhoudsoftware is het praktisch als inkomsten en uitgaven direct aan elkaar gekoppeld worden. Dit maakt analyse van de bedrijfsresultaten ook een stuk eenvoudiger. Bij indirecte kosten kunnen de uitgaven niet zomaar gekoppeld worden aan inkomsten. Zo valt het lastig te bepalen welk rendement een investering oplevert. Dit soort kosten worden met een journaalpost in de administratie opgenomen.

Werken met verdeelsleutels #

Om indirecte kosten gestructureerd op te nemen in de boekhouding wordt gebruik gemaakt van verdeelsleutels. Een standaard indirecte kostenpost is bijvoorbeeld het vloeroppervlak van een bedrijfspand. De kosten voor het pand worden verdeeld over de diverse afdelingen binnen de organisatie. Het is niet mogelijk om dit onder te brengen bij slechts één afdeling. Ook de personeelskosten kunnen middels een verdeelsleutel geboekt worden in de administratie. Daarbij zal het niet altijd een evenredige verdeelsleutel betreffen. Als de machine bijvoorbeeld 10x een lolly maakt, 5x een koekje en 5x een stuk nougat dan zal de verdeelsleutel op 50% / 25% / 25% komen te liggen. Deze berekeningen worden vervolgens in een journaalpost opgenomen.