Wat is een ICP opgave?

Leestijd: 2 minuten

banner

ICP is een afkorting die staat voor Intracommunautaire Prestaties. Een ICP opgave is een overzicht van alle leveringen en diensten aan klanten die zich bevinden in een ander EU land. De ICP opgave valt onder 3b: Levering naar / diensten in landen binnen de EU. Normaal gesproken zal de BTW worden verlegd naar de afnemers van de diensten of producten. De BTW zal dan in het land waar de klant zich bevindt opgegeven worden.

Wat is een ICP opgave? #

De ICP opgave is een formulier dat apart van de BTW aangifte ingevuld moet worden. Als er bij het invullen van de BTW aangifte wordt aangegeven dat er sprake is van Intracommunautaire Prestaties dan zal worden aangegeven dat er een aparte ICP opgave ingediend moet worden. Dit is een los formulier waarop de bedragen en begunstigden ingevuld worden. Op dit formulier moeten niet alleen de intracommunautaire diensten en leveringen worden vermeld maar ook de waarde van goederen die naar een ander land zijn gebracht. Situaties waarin een ICP opgave verplicht is zijn:

  • Intracommunautaire leveringen
  • Intracommunautaire diensten
  • Overbrengen van eigen goederen naar een ander EU land
  • Overbrengen van voorraad op afroep

Het totaal van de ICP-opgave moet gelijk zijn aan het bedrag dat voor die periode is ingevuld in rubriek 3b: Levering naar / diensten in landen binnen de EU.

banner

Overbrengen van voorraad op afroep #

Sinds 1 januari 2020 is het niet langer verplicht om een registratie uit te voeren in het EU land van aankomst bij vervoer van goederen die later aan reeds bekende afnemers geleverd worden. Er is namelijk een nieuwe regeling genaamd “Overbrengen van voorraad op afroep” in werking getreden. In de ICP opgave kan deze overbrenging worden opgegeven.

Wat te doen met een grote ICP-opgave? #

Als er slechts enkele intracommunautaire prestaties plaatsvinden is een ICP opgave eenvoudig in te dienen. Als het tientallen of honderden leveringen betreft dan kan het veel werk worden. Op het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst is het standaard formulier voor de ICP opgave te vinden onder het tabblad “Omzetbelasting”. In het oude portaal stond het formulier onder “Overige formulieren”. Als er veel regels ingevuld moeten worden dan is een aangifte via de website minder geschikt. In dat geval wordt aanbevolen om hiervoor handmatig een ICP opgave in te vullen en in te dienen. Het maximaal aantal regels per rubriek is 100. Als er meer regels per rubriek ingevuld moeten worden dat is het nodig om hiervoor een software pakket te gebruiken dat hiervoor geschikt is. Normaal gesproken zal er geen maximum aantal regels in een boekhoudpakket van toepassing zijn.