Wat is een eenmanszaak?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een eenmanszaak wordt ook wel een ZZP’er of zelfstandige ondernemer zonder personeel genoemd. Toch kan een eenmanszaak wel degelijk personeel in dienst hebben. Het betreft een rechtsvorm waarbij de ondernemer de enige verantwoordelijke persoon is binnen de onderneming.

De ondernemer is ook persoonlijk aansprakelijk in het geval van schulden. Een persoon kan maximaal één eenmanszaak op naam zetten. Het is echter wel mogelijk om onder deze naam meerdere activiteiten te verrichten en handelsnamen te bezitten. Net zoals bij andere rechtsvormen het geval is zal ook een eenmanszaak een administratie moeten bijhouden.

De boekhouding is het voornaamste deel van de financiële administratie. Het is mogelijk deze zelf bij te houden in online boekhoudsoftware, het kan door een boekhouder uitgevoerd worden of een combinatie van beide. Er zal een jaarrekening opgesteld worden, het is niet nodig om deze jaarrekening te deponeren.

Hoe richt je een eenmanszaak op? #

Veel ondernemers starten als ZZP’er. Eerst zul je de eenmanszaak moeten laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is mogelijk om een deel van de informatie online in te dienen. Na inschrijving wordt deze doorgestuurd naar de Belastingdienst die zal bepalen of het een ondernemer voor de omzetbelasting betreft. Als dat het geval is dan wordt er een BTW-identificatienummer verstrekt.

banner

Voorheen was het persoonlijke identificatienummer gekoppeld aan het BTW-nummer, dit is niet langer het geval. Nieuwe ondernemingen ontvangen een uniek nummer, bestaande eenmanszaken hebben een BTW-nummer ontvangen van de Belastingdienst toen deze data werd losgekoppeld.

Belasting berekenen en betalen #

De voornaamste belastingen voor een eenmanszaak zijn de omzetbelasting en inkomstenbelasting. De omzetbelasting is de ontvangen BTW minus de BTW op kosten die gemaakt zijn voor de zaak (voorbelasting). Normaal gesproken wordt hiervoor per kwartaal een aangifte ingediend.

Als de omzet niet boven 20.000 euro komt dan is het mogelijk om gebruik te maken van de KOR regeling. In dat geval wordt er geen BTW berekend naar klanten, het is eveneens niet mogelijk om betaalde BTW terug te vorderen. Eenmaal per jaar moet de aangifte inkomstenbelasting opgesteld en ingediend worden. Het is mogelijk om dit zelf te doen of via een belastingadviseur.

Eenmanszaak met personeel #

Hoewel het tegenstrijdig lijkt te zijn met de rechtsvorm is het wel degelijk mogelijk om als eenmanszaak personeel in te huren. Hier is geen limiet aan gesteld. In dat geval moet er een salarisadministratie worden bijgehouden.

Niet iedere eenmanszaak is dus een ZZP’er. Houd er rekening meer dat de ondernemer privé aansprakelijk kan worden gehouden als er schulden zijn. Als er sprake is van twee personen die onder dezelfde condities met elkaar samenwerken dan spreekt men van een Vennootschap Onder Firma ofwel een VOF.