Wat zijn directe kosten?

Leestijd: 2 minuten

banner

Niet alle kosten binnen een organisatie zijn hetzelfde. Onder directe kosten vallen de uitgaven die direct toe te wijzen zijn. Bijvoorbeeld een specifiek product dat aangeschaft is, een specifieke klant of afdeling binnen een organisatie. Daarnaast zijn er de indirecte kosten die niet duidelijk in een categorie passen. In praktijk is deze scheidingslijn niet altijd zwart-wit te trekken wat gevolgen kan hebben voor de administratie binnen een onderneming.

Wat zijn directe kosten? #

Bij deze kosten spreken we van uitgaven met een duidelijke bestemming of doel. Het is eenvoudig om te bepalen waarom deze kostenpost van belang is en de resultaten zijn meetbaar. Enkele voorbeelden van directe kosten zijn:

  • De voorraad van producten die direct te koppelen is aan verkoop en omzet.
  • Kosten voor het personeel van de sales afdeling. Het betreft een specifieke afdeling binnen de organisatie waar verkopen gerealiseerd worden.
  • Een machine dat een specifiek product kan maken. De afschrijving van deze machine kan direct gerelateerd worden aan het product en de omzet die uit de verkoop van dit product gegenereerd wordt.
  • Verzendkosten voor een bestelling. Dit zijn directe kosten die van toepassing zijn op het product dat is aangekocht waarmee het weer te koppelen valt aan de omzet op dat product.

Wat zijn indirecte kosten? #

Om de betekenis van directe kosten in context te plaatsen is het nuttig om ook even de definitie van indirecte kosten te beschrijven. Hierbij gaat het om uitgaven die niet direct te koppelen zijn aan een product, afdeling of klant. Denk bijvoorbeeld aan energiekosten. Het is doorgaans niet mogelijk om iedere kilowattuur toe te schrijven aan één systeem of afdeling binnen de organisatie. Als een machine te gebruiken is voor de productie van diverse producten dan is ook hier geen specifiek doel toe te wijzen. In termen van personeelskosten valt een DGA ook onder de indirecte kosten. Deze persoon werkt niet voor een specifieke afdeling en is ook niet te koppelen aan een specifiek product.

banner

Directe kosten in de boekhouding #

Vanwege het concrete karakter is het relatief eenvoudig om deze kosten in de administratie op te nemen. Dit werkt middels kostendragers, zo worden kosten gekoppeld aan goederen en diensten die geleverd zijn. Indirecte kosten opnemen binnen de boekhouding is doorgaans niet mogelijk met de standaard opties. In dit geval kan er een journaalpost worden gemaakt.

Boekhoudsoftware wordt steeds slimmer, er zijn pakketten op de markt die dergelijke kostenposten analyseren, splitsen en zo automatisch kunnen verwerken in de boekhouding.

>> Vergelijk hier makkelijk en snel boekhoudpakketten