Wat is een debiteur?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een debiteur is een persoon die als juridisch schuldenaar wordt aangemerkt. Het betreft een persoon die verplicht is om een product of dienst te leveren aan een ander persoon. Er is sprake van een tweezijdige overeenkomst waarbij de prestaties nog niet verricht zijn. Grotere bedrijven zullen een debiteurenadministratie bijhouden, een deel van de financiële administratie die zich specifiek richt op het beheer van debiteuren.

Wat is een debiteur? #

Bij een overeenkomst tussen twee partijen zullen er normaal gesproken twee schuldeisers en twee schuldenaars zijn. Op het moment dat één partij de overeengekomen prestatie heeft geleverd en de andere partij dit nog niet heeft gedaan, dan zal er slechts één schuldeiser en één schuldenaar zijn. Als een klant een dienst heeft laten verrichten en hier nog niet voor betaald heeft dan spreekt men van een debiteur.

Betalen of niet betalen #

Een debiteur wordt aan de linkerzijde van de balans opgenomen, dit is de debet zijde. Een boekhouder zal ervan uitgaan dat de klant in kwestie de verschuldigde vergoeding daadwerkelijk in zal lossen. In dat geval zal de onderneming meer bezit krijgen wat activa wordt genoemd. Als het echter onwaarschijnlijk is dat de deze persoon de uitstaande schuld slechts gedeeltelijk of helemaal niet kan of wil betalen, dan zal dit bedrag overgeboekt worden op de rekening ‘dubieuze debiteuren’. Er zal in dat geval tevens een dubieus verlies worden geschat. Wanneer de debiteur alsnog de rekening betaalt dan zullen de rekeningen geregulariseerd worden.

banner

Waarom is een debiteurenadministratie van belang? #

Veel zakelijke transacties vinden plaats in goed vertrouwen. Eerst worden diensten uitgevoerd of goederen geleverd, hier wordt een factuur voor uitgereikt die binnen een redelijke termijn voldaan moet worden. Het is echter niet zeker dat iedere debiteur de rekening (op tijd) zal betalen. Zeker als de leverancier aanzienlijke investeringen moet maken kan er een tekort op de rekening ontstaan wat de stabiliteit van de onderneming onder druk kan plaatsen. Het is daarom van belang dat afnemers die niet betalen aangespoord worden om de rekening zo snel mogelijk te voldoen.

Hoe laat je debiteuren betalen? #

Er zijn meerdere methoden om de klant zo snel mogelijk te laten betalen. Direct factureren bij (op)levering bijvoorbeeld, of het aanbieden van betaal links met een koppeling naar de bankomgeving. In boekhoudsoftware kunnen er timers ingesteld worden met automatische verzending van herinneringen of aanmaningen. Als facturen per mail worden verzonden dan is het mogelijk dat e-mails in de spam folder terechtkomen. Voordat de deurwaarder er aan te pas komt zijn er een aantal stappen die eerst gezet kunnen worden.