Wat is een crediteur?

Leestijd: 2 minuten

banner

Onder een crediteur verstaan we een bedrijf of persoon die betaald moet worden voor het leveren van producten of diensten. Crediteuren komen aan de rechterzijde van de balans te staan. Het betreft een passieve schuld (openstaande facturen) omdat een boekhouder als uitgangspunt neemt dat het bedrag betaald zal worden. Hoewel de term formeel gesproken staat voor betalingen die nog uitstaan (uitstaande facturen), worden ook leveranciers die reeds betaald zijn als crediteur aangemerkt.

Wat is een crediteur? #

Als een bedrijf producten of diensten inkoopt van een leverancier dan moet hiervoor betaald worden. In dat geval is de ondernemer die iets koopt debiteur en de partij die betaald moet worden is de crediteur. Er is dus geld verschuldigd aan de crediteur. Deze kosten worden op de balans geplaatst aan de rechterzijde. Op de factuur voor de geleverde diensten zal een termijn bepaald zijn wanneer de betaling verricht moet zijn, zodat de crediteur zijn geld krijgt. Als dit niet het geval is dan zal de eerstvolgende stap een herinnering zijn. Vervolgens kan een aanmaning volgen met een incasso als de betaling uitblijft.

banner

Crediteurenadministratie in je boekhouding #

Als het grotere organisaties betreft met een aanzienlijk aantal crediteuren, dan zal er een afzonderlijke crediteurenadministratie (inkoopfacturen) worden bijgehouden. Dit wordt op een specifiek deel van de financiële administratie behandeld. Op het moment dat een bedrag wordt voldaan zal de schuld aan de rechterzijde van de balans verdwijnen, ook zal aan de linkerzijde het saldo van de bankrekening lager worden. Daarmee zullen de bedragen aan weerszijden van de balans weer in evenwicht zijn.

Van crediteur naar schuldeiser #

Wanneer facturen die uitgeschreven zijn door crediteuren niet betaald worden binnen de gestelde termijn, dan is het mogelijk dat de crediteur in kwestie de betaling op zal eisen. In dat geval spreken we niet langer van een crediteur maar van een schuldeiser. In beginsel wordt deze term gebruikt voor subjecten die een prestatie opeisen van een schuldenaar. Dit is dus een standaard formulering op het moment dat er een overeenkomst wordt gesloten. De definitie van schuldeiser in het geval van een crediteur die niet aan de betalingsverplichting voldoet is daarmee iets anders van aard. In dit geval is er de verwachting van een betaling die uitblijft.

Debiteuren crediteuren op de televisie #

Tussen 1995 en 1998 werd de televisieserie “Debiteuren Crediteuren” uitgezonden door de VPRO. De serie was bedoeld als persiflage op kantoorsfeer, toch zou juist die groep deze comedyserie omarmen. Kreten als “goeiesmorgens” en “…uit stilstand” werden enthousiast overgenomen. Hoewel het concept er verwijzing was naar de administratieve afdeling van een bedrijf was er geen sprake van een bijtende satire of onderliggende politieke motieven.