Wat is consolidatie?

Leestijd: 2 minuten

banner

Wat is consolidatie? #

Consolidatie is een methode in de boekhouding waarbij de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar gevoegd worden. De groep zal in dit geval een gezamenlijke resultatenrekening krijgen en een belang waardoor het lijkt op een enkele vennootschap. Naast een beter zicht op de organisatie als geheel kunnen de prestaties van de afzonderlijke onderdelen worden getoetst en met elkaar worden vergeleken.

Wat is consolidatie? #

Bij consolidatie worden alle resultaten van meerdere, gekoppelde vennootschappen samengebracht binnen één resultatenrekening. Toch is het meer dan een eenvoudige optelsom van alle posten die in de afzonderlijke jaarrekeningen vermeld staan. Zo worden vorderingen en handelingen die binnen de organisaties worden uitgevoerd geschrapt uit de geconsolideerde rekening.

Bedrijven die voor de helft of meer in handen zijn van de moedervennootschap worden geconsolideerd. Dit is ook van toepassing wanneer het meerdere vestigingen als eigen rechtspersoon betreft. Ook als het vestigingen in het buitenland zijn zal een consolidatie uitgevoerd worden.

De Belastingdienst zal in dit geval de boekhouding los van elkaar beoordelen, de consolidatie is van belang voor de moedermaatschappij om interne analyse op uit te voeren. Als blijkt dat onderdelen ondermaats presteren dan zullen hier conclusies uit worden getrokken zoals het afstoten van de dochteronderneming.

banner

Bovenstaande definitie is van toepassing op de financiële administratie. Er is daarnaast ook de definitie van consolidatie bij fusie tussen organisaties.

Consolidatie bij fusies #

Als twee bedrijven met elkaar fuseren dan kan dit ook als consolidatie aangemerkt worden. De individuele bedrijven houden op te bestaan en gaan verder als nieuwe entiteit. Er kunnen meerdere redenen zijn om deze stap te nemen zoals:

  • Uitbreiden naar nieuwe regio’s
  • Samenvoegen van expertise of specialisaties
  • Besparen van operationele kosten
  • Meer invloed en betere marktpositie

Bij consolidatie van bedrijven zijn er diverse constructies mogelijk. Zo kan er sprake zijn van een tijdelijk samenwerkingsverband waarbij de kern functionaliteit van ieder bedrijf intact blijft. Dit is een strategische overeenkomst met eigen administratie. Het is mogelijk dat een groter bedrijf een kleinere organisatie overneemt. Ook als het oorspronkelijke merk blijft bestaan voor marketing zullen de volledige bedrijfsactiviteiten worden ingelijfd binnen het grote geheel. Het is ook mogelijk dat twee bedrijven met gelijkwaardige positie integreren tot een nieuw bedrijf.

Als het bedrijven betreft die beursgenoteerd zijn met publieke aandelen dan is het mogelijk dat er eerst toestemming moet worden gevraagd aan de aandeelhouders. Als het grote, invloedrijke organisaties betreft die willen overgaan tot consolidatie dan moet er wellicht een onderzoek worden opgestart om te bepalen of er sprake is van monopolisering in de markt.