Wat is de Cash Conversion Cycle?

Leestijd: 2 minuten

banner

De term Cash Conversion Cycle staat voor een meetpunt waarbij de tijd die het kost om investeringen om te zetten tot voorraad naar inkomsten gegenereerd worden uit aankopen. Andere termen voor Cash Conversion Cycle zijn Net Operating Cycle of Cash Cycle. In dit meetpunt wordt rekening gehouden met de tijd die het kost om de voorraad te verkopen, hoe lang het duurt om betalingen te incasseren en de tijd die het kost om rekeningen te voldoen.

Wat is de Cash Conversion Cycle? #

De Cash Conversion Cycle of afgekort CCC is een kwantitatief meetpunt dat een bijdrage levert om de efficiëntie van de bedrijfsvoering te toetsen. Het geeft eveneens een indicatie van de prestaties die de directie levert. Als de Cash Conversion Cycle stabiel blijft of daalt is dat een goed teken, als de tijdsduur toeneemt dan zal er een onderzoek gestart worden naar de oorzaak van deze verandering. CCC is van toepassing op sectoren die afhankelijk zijn van voorraadbeheer en verwante werkzaamheden.

Hoe wordt de Cash Conversion Cycle berekend? #

In de som om de CCC te berekenen wordt het aantal dagen dat de voorraad zich binnen het bedrijf bevindt opgeteld bij het aantal dagen dat de verkopen uitstaan min de dagen dat goederen die betaald moeten worden uitstaan. De termen die hierbij gebruikt worden zijn:

banner

  • Days of Inventory Outstanding (DIO)
  • Days of Sales Outstanding (DSO)
  • Days of Payables Outstanding (DPO)

De eerste twee cijfers zijn gekoppeld aan de inkomsten terwijl de laatste gerelateerd is aan de uitgave van geld. Daarom wordt het laatste cijfer afgetrokken van de andere twee bij het berekenen van de Cash Conversion Cycle. De DPO staat voor de rekeningen die betaald moeten worden wat als een risico gezien wordt en daarmee als negatief wordt beschouwd in deze som.

Wat heb je aan de Cash Conversion Cycle? #

Met de CCC wordt de cyclus van geld binnen een organisatie inzichtelijk. Het is duidelijk wanneer investeringen rendement opleveren, de opbrengst kan vervolgens weer geïnvesteerd worden in de onderneming. Er zal in diverse afdelingen binnen het bedrijf behoefte zijn aan geld. Bijvoorbeeld om grondstoffen in te kopen of om nieuwe producten te ontwikkelen.

Als geld vast blijft zitten in de actuele voorraad dan kan het elders niet worden besteed. De waarde van de Cash Conversion Cycle is een meetpunt dat gebruikt kan worden in combinatie met andere meetpunten binnen een bedrijfsanalyse. Bij bedrijven die gelijkaardig lijken te zijn in termen van winst en verkoopcijfers kan de Cash Conversion Cycle de doorslag geven om te bepalen welke onderneming er het sterkste voor staat.