Wat is een BTW aangifte?

Leestijd: 2 minuten

banner

BTW is een afkorting die staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Op de BTW aangifte wordt de belasting berekend die betaald moet worden over de omzet. Als er meer BTW afgedragen is dan er inkomsten gegenereerd zijn dan is het mogelijk om dit bedrag terug te vorderen. De meeste ondernemers zijn verplicht om BTW af te dragen. De standaard periode voor een BTW aangifte is per kwartaal, hier kan in specifieke gevallen van worden afgeweken. Ook zijn er situaties waarin het niet verplicht is om een aangifte in te dienen.

Wat is een BTW aangifte? #

In beginsel zijn alle ondernemers verplicht om een BTW aangifte in te dienen. Er zijn drie uitzonderingen op deze regel, namelijk:

  1. Als prestaties vrijgesteld zijn van BTW
  2. Als het nultarief van toepassing is
  3. Als prestaties niet belast zijn

BTW wordt berekend aan afnemers. Als een winkel een product verkoopt dat belast is met 21% dan zal een product bijvoorbeeld 100 euro + 21 euro BTW kosten voor de klant. De verkoper moet bij de BTW aangifte 21 euro afdragen. De koper kan dit bedrag als voorbelasting aftrekken als het een ondernemer betreft voor de Belastingdienst en als de aankoop wordt ingezet binnen de onderneming.

banner

Minder BTW betalen met voorbelasting #

Bij het invullen van de BTW aangifte bestaat de optie om voorbelasting in te vullen. Dit is het bedrag aan Belasting Toegevoegde Waarde dat is betaald door de ondernemer aan leveranciers voor goederen of diensten die ten goede komen aan de bedrijfsactiviteiten. Deze BTW kan worden teruggevorderd.

Voorbeeld: Een onderneming verkoopt voor 1000 euro aan producten die belast zijn met 21% BTW. Dit is 210 euro die afgedragen moet worden. Het bedrijf heeft voor 500 euro goederen ingekocht die met 21% BTW belast zijn. Dit is 105 euro aan Belasting Toegevoegde Waarde. Op de BTW aangifte wordt 210 euro BTW opgegeven met 105 euro aan voorbelasting. Het resterende bedrag van 105 euro moet dan worden overgemaakt naar de Belastingdienst.

Kleine ondernemers regeling #

De KOR is een een vrijstelling voor de BTW. Het is mogelijk om hiervan gebruik te maken op voorwaarde dat de onderneming gevestigd is in Nederland en niet meer dan 20.000 euro omzet behaalt in een kalenderjaar. Een eenmanszaak, VOF, stichting, vereniging of BV kan hier gebruik van maken. In dat geval is het niet langer nodig om BTW te berekenen aan klanten, het is ook niet mogelijk om betaalde BTW terug te vorderen.

Een onderneming die op jaarbasis minder dan 1883 euro aan BTW afdraagt kan kiezen voor een aangifte per jaar in plaats van per kwartaal. Op aanvraag of bij verplichting is het mogelijk dat er een aangiftetermijn van één maand wordt gesteld.