Wat is een blockchain?

Blockchain staat voor een keten aan blokken met data die permanent van aard zijn. Er kunnen nieuwe blokken worden toegevoegd aan een blockchain, het is niet mogelijk om reeds bestaande blokken te verwijderen.

In deze blokken kan een grote variëteit aan informatie worden opgeslagen. Een veelgebruikte toepassing van blockchain technologie is cryptocurrency. Dit zijn digitale munteenheden die niet gekoppeld zijn aan een centrale bank zoals Bitcoin of Ethereum.

Wat is een blockchain? #

In een blockchain bevinden zich een aantal blokken waarbij ieder nieuw blok weer verwijst naar het vorige blok met een hash. Alleen het Genesis block ofwel het eerste blok in de keten heeft geen hash. Gebruikers kunnen middels digitale verificatie blokken toevoegen die niet direct herleidbaar zijn tot een persoon maar wel verifieerbaar zijn met een digitale handtekening.

De database wordt decentraal beheert door de gebruikers zonder centraal overzicht. Een blok wordt aanvaard op het moment dat een meerderheid van de nodes in de blockchain dit aanvaardt.

Om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen is ‘mining’ nodig. Dit betekent dat er nieuwe nodes gegenereerd worden. Afhankelijk van de blockchain worden regels gesteld aan het minen van nodes. Door een serie aan eisen kan het veel tijd en energie kosten om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen.

Bitcoin en Ethereum maken gebruik van Proof of Work als consensus methode. Andere blockchains zoals Cardano en EOS.IO passen Proof of Stake toe. Met smart contracts kunnen opdrachten worden uitgevoerd zoals het overdragen van waarde. Deze technologie kan echter gevoelig zijn voor hackers.

Blockchain en cryptocurrency #

Bitcoin is de eerste crypto munteenheid die bekend werd bij het grote publiek. De waarde die wordt toegekend aan Bitcoin is gekoppeld aan de waarde die de eigenaars eraan verbinden. Daarmee is er geen sprake van een centrale bank die inflatie en deflatie kan reguleren. Dit kan leiden tot enorme stijgingen en dalingen in waarde in een korte periode.

Blockchain en NFT #

De Ethereum blockchain maakt het mogelijk om naast valuta ook andere data te verhandelen. NFT staat voor Non Fungible Token, dit is een bewijs van echtheid dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om een digitaal bestand te verifiëren. Het bestand kan nog steeds gedupliceerd worden, de token is echter uniek en niet reproduceerbaar.

Crypto en belastingheffing #

Net als regulier vermogen moet ook over cryptocurrency belasting worden betaald. Investeringen vallen standaard in box 3, het is mogelijk dat deze waarde in box 1 moet worden opgenomen. Het is verplicht om blockchain vermogen op te geven als vermogen waarbij het saldo geconverteerd moet worden naar euro’s.