Wat is een Besloten Vennootschap?

Leestijd: 2 minuten

banner

Wat is een Besloten Vennootschap?Een Besloten Vennootschap of BV is een rechtspersoon waarin het kapitaal aandelen verdeeld is met aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. Deze aandelen worden op naam gezet. Dit is anders dan bij een Naamloze Vennootschap of NV waarin dit wel mogelijk is. Er is overigens wel sprake van een beperkte overdraagbaarheid. In de statuten van de BV is het mogelijk om minder of juist meer restricties aan te brengen. Normaal gesproken zal het toetreden van een nieuwe aandeelhouder vooraf goedgekeurd moeten worden.

Hoe werkt een Besloten Vennootschap? #

De rechtspersoon BV bestaat sinds 1971. Dit was nodig in vanwege de samenwerking binnen de toenmalig EEG. Tot die tijd was er in Nederland geen onderscheid tussen vennootschappen die open of gesloten waren. Binnen een Besloten Vennootschap zal een aandeelhoudersregister bijgehouden worden.

Dit is een register waarin staat welke personen er binnen de BV zijn en hoeveel aandelen ze bezitten. De aandeelhouders dragen beperkte aansprakelijkheid in het geval van schulden.

Een BV starten #

Bestuurders moeten de BV in laten schrijven in het Handelsregisters bij de Kamer van Koophandel. Als er niet wordt ingeschreven zijn de bestuurders aansprakelijk tot het moment dat de inschrijving voltooid is. Tot 2012 was er een minimum startkapitaal ter hoogte van 18.000 euro verplicht.

banner

Deze vereiste bestaat niet meer en het is nu mogelijk om vanaf 1 eurocent een Besloten Vennootschap op te richten. Ook een bankverklaring is niet verplicht.

In 2012 zou de wetgeving omtrent Besloten Vennootschappen vereenvoudigd en versoepeld worden. In 2020 waren er ruim 350.000 BV’s geregistreerd in Nederland. Om een Besloten Vennootschap op te richten is een notariële oprichtingsakte verplicht. Als deze akte ontbreekt zal dit nietigheid betekenen ofwel de BV is in dat geval nooit tot stand gekomen. Wanneer er niet aan één van de andere voorwaarden is voldaan dan is er sprake van een oprichtingsgebrek. De BV bestaat in dat geval wel maar de rechter kan deze ontbinden.

Van eenmanszaak naar Besloten Vennootschap #

Zelfstandige ondernemers die succes hebben geboekt met hun bedrijfsactiviteiten kiezen er na verloop van tijd vaak voor om een BV op te richten. De activa worden in dit geval overgedragen aan de Besloten Vennootschap, dit wordt inbreng in natura genoemd.

Een belangrijke reden hiervoor is de beperkte financiële aansprakelijkheid bij schulden of een faillissement. Op de winst van een BV moet vennootschapsbelasting betaald worden.

Over de uitgekeerde winst wordt dividendbelasting afgedragen. Dit kan weer verrekend worden met de inkomstenbelasting. Het bedrag dat niet wordt uitgekeerd kan als reserve worden geboekt.

Wil je meer weten over een besloten vennootschap, lees dan voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.