Wat is een begroting?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een begroting staat letterlijk voor een schatting van inkomsten en uitgaven over een periode die nog moet plaatsvinden. Er is geen absolute zekerheid over een begroting, doorgaans wordt deze berekening gebaseerd op toetsbare informatie uit het verleden. Begrotingen worden gemaakt door regeringen, ondernemers en particulieren om vat te krijgen op de financiën.

Achteraf kan het werkelijke resultaat worden bepaald wat gevolgen kan hebben voor verdere budgettering of additionele kosten. Het is daarnaast mogelijk om een begroting tussentijds bij te stellen als nieuwe informatie zich voordoet.

Wat is een begroting? #

Een begroting is een schatting of prognose van zowel inkomsten als uitgaven die naar alle waarschijnlijkheid gemaakt zullen worden. Zo presenteert de regering ieder jaar de Rijksbegroting tijdens Prinsjesdag. Daar worden de vooruitzichten en plannen uit de Miljoenennota in gepresenteerd. Een schatting betekent niet dat het uiteindelijke resultaat hetzelfde zal zijn, dit is doorgaans niet het geval.

Het geeft wel handvatten om continuïteit te waarborgen. Dit is bijvoorbeeld van belang voor een ondernemer die moet plannen welke inkomsten er gegenereerd moeten worden om het bedrijf rendabel te houden. Een begroting kan voor een jaar worden opgemaakt en bijvoorbeeld per kwartaal worden herzien.

banner

Hoe wordt een begroting berekend? #

Bij het samenstellen van een begroting kunnen diverse bronnen geraadpleegd worden. Zo kan de boekhouding van de afgelopen jaren dienen als uitgangspunt. Op basis van ambities en vooruitzichten kan een berekening worden gemaakt met diverse variabelen. Vooraf zal een voorcalculatie gemaakt worden, na afloop van de periode volgt een nacalculatie.

Het verschil tussen de twee bedragen wordt het budgetverschil genoemd. De begroting van een bedrijf zal worden opgesplitst in meerdere categorieën waarmee het eenvoudiger wordt om behaalde resultaten te analyseren.

Hoe kunnen begrotingen afwijken? #

Als een bedrijf in de laatste drie jaar een omzet heeft behaald van 100.000 euro dan kun je voor het volgende jaar een begroting maken op basis van deze omzet. De omzet is het totaal aan inkomsten, daarnaast wordt er ook rekening gehouden met kosten en de netto winst. Wellicht heeft de ondernemer ambitie om te groeien, dan zal er bijvoorbeeld meer op de begroting komen te staan wat betreft investeringen. Naast interne geldstromen kan de markt ook van invloed zijn op de planning voor de toekomst.

Wellicht zijn er signalen dat de markt gaat inzakken of juist zal aantrekken. Als de drukte naar verwachting gaat afnemen, dan kan dit een gelegenheid zijn om juist te investeren om het jaar daaropvolgend door te pakken. Een begroting helpt om een balans te vinden voor de onderneming om risico’s te beperken en stabiliteit in de organisatie te brengen.