Wat is het bedrijfsresultaat?

Leestijd: 2 minuten

banner

Het bedrijfsresultaat is het bedrag dat overblijft als alle bedrijfskosten afgetrokken worden van de netto omzet. Om dit resultaat te bepalen zal eerst de netto omzet berekend moeten worden. Naast de term bedrijfsresultaat worden ook synoniemen gebruikt als bedrijfswinst, ondernemingswinst en exploitatieresultaat.

Wat is het bedrijfsresultaat? #

Een organisatie met een miljoenenomzet hoeft niet succesvol te zijn. Als er miljoenen euro’s meer uitgaan dan binnenkomen maakt de organisatie verlies. Bij het bedrijfsresultaat worden de bedrijfskosten van de netto omzet afgetrokken om zo tot de ‘bottom line’ te komen.

Hoe wordt het bedrijfsresultaat berekend? #

Als eerste dient het netto resultaat berekend te worden. Eerst worden alle kosten en uitgaven van de totale opbrengsten afgetrokken. Ook de belastingen en heffingen die voldaan zijn worden van dit bedrag afgehaald. Dan blijft het netto resultaat over. Bij het bedrijfsresultaat worden zaken als goederen die geretourneerd zijn, schadevergoedingen en kortingen verrekend. Alles wat te maken heeft met de kosten die nodig zijn om goederen te produceren inclusief de overhead kosten worden van de omzet afgetrokken met uiteindelijk het bedrijfsresultaat.

banner

Winst- en verliesrekening #

Een belangrijk aspect van de boekhouding is de winst- en verliesrekening. Hierin wordt duidelijk of een onderneming winst of verlies heeft gemaakt in een bepaalde periode. Het totaal aan inkomsten en kosten worden tegenover elkaar geplaatst. Het verschil tussen deze twee bedragen kan positief of negatief zijn. Bij een positief saldo is er winst geboekt, bij een negatief saldo is er sprake van verlies.

Geldproblemen met positief resultaat #

Op papier lijkt alles in orde als er een positief resultaat is geboekt. Toch ligt het niet zo eenvoudig. Zo is het mogelijk dat nieuwe investeringen die gefinancierd worden uit de lopende kasstroom zorgen voor een liquiditeitstekort. Ook afschrijvingen of privé uitgaven kunnen een rol spelen. Het bedrijfsresultaat geeft aan wat het rendement van de onderneming is, de liquiditeitsruimte laat zien welke financiële ruimte er bestaat om inkomende rekeningen te betalen.

Tijdelijk of structureel tekort #

Een bedrijfsresultaat is een momentopname. Positief of negatief hoeft op de langere termijn niet zoveel te betekenen. Stel dat een grondstof duurder gaat worden volgend jaar. Er wordt groot ingekocht wat voor liquiditeitstekort zorgt. Het volgende jaar stijgen de prijzen van de producten in de gehele sector vanwege dure grondstoffen. Omdat de organisatie vorig jaar goedkoop heeft ingekocht ontstaat er dit jaar een positief resultaat. Het is daarom altijd van belang om naar het volledige plaatje te kijken.