Wat is een accountant?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een accountant is een persoon die zich bezighoudt met het opmaken en/of controleren van jaarrekeningen of de financiële administratie voert voor klanten. In tegenstelling tot een boekhouder, fiscalist of belastingadviseur is accountant een beschermd beroep. Naast een opleiding dient de professional ingeschreven te zijn bij een beroepsorganisatie. Deze organisaties spelen een rol bij educatie en kwaliteitsbewaking binnen deze sector.

Wat is een accountant? #

Als bedrijven verplicht zijn om een jaarrekening op te maken, dan hoeft deze niet opgesteld te worden door een accountant maar het is wel mogelijk. Het is wel verplicht dat een accountant de jaarrekening controleert. Tijdens de controle wordt bepaald of de informatie juist is, dit is van belang voor stakeholders als aandeelhouders, crediteuren, subsidieverstrekkers of banken.

Het oordeel van de accountant wordt vastgelegd in een controleverklaring. Een ZZP’er is niet verplicht om een jaarrekening op te laten stellen, bedrijven binnen het MKB of groter moeten dit wel evenals stichtingen.

Welke verklaringen kan een accountant opstellen? #

Je kunt bij een accountant een verklaring laten opstellen, er zijn meerdere verklaringen mogelijk waaronder:

banner

  • Een controleverklaring die kan worden afgegeven als een jaarrekening of ander document met verantwoording is gecontroleerd door de accountant.
  • Een beoordelingsverklaring, die biedt minder zekerheid dan een controleverklaring en is van toepassing als de accountant niet voldoende informatie bezit of als de klant bepaalt dat de kosten beperkt moeten blijven.
  • Een samenstellingsverklaring garandeert dat de accountant de werkzaamheden heeft uitgevoerd volgens de voorschriften zoals deze door de beroepsorganisatie zijn opgesteld. Deze verklaring biedt de minste zekerheid.

Sinds 1928 is het in Nederland verplicht voor grotere ondernemingen om een accountant in te schakelen die de nauwkeurigheid en volledigheid van de jaarrekening controleert. Deze verplichting geldt sinds 1978 ook voor het MKB.

AA en RA accountant #

In Nederland is accountant een beschermd beroep. Daarbij zijn er twee opties; Accountant-Administratieconsulent (AA) en Registeraccountant (RA). AA-accountants zijn voornamelijk actief binnen het MKB, RA-accountants werken voornamelijk voor grote bedrijven.

Bij de indeling van organisaties wordt gewerkt met de categorieën klein, middelgroot en groot. Daarbij wordt gekeken naar het totaal aan activa, het gemiddelde aantal werknemers en de omzet die een onderneming realiseert. Kleine en middelgrote bedrijven worden meestal onder dezelfde noemer MKB geschaard. Er kan onderscheid gemaakt worden in vier soorten accountant:

  • Openbaar
  • Intern
  • Overheid
  • Accountant-in-business

Sinds 2016 is de wijze waarop accountants hun opleiding genieten in Nederland aangepast. AA-accountants hebben een HBO opleiding gevolgd, RA-accountants hebben een WO opleiding gevolgd. In beide gevallen is er onderscheid te maken tussen accountant met of zonder certificeringsbevoegdheid.