Wat is een aandeel?

Leestijd: 2 minuten

banner

Een aandeel is een bewijs van eigendom van een onderneming. Beursgenoteerde bedrijven geven aandelen uit, daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen aandeelhouders met of zonder inspraak op de besluitvorming binnen de organisatie. De waarde van een aandeel ligt niet vast en is afhankelijk van de markt.

Bij veel vraag en weinig aanbod zal de waarde van het aandeel stijgen, bij een overschot zal de waarde dalen. Daarnaast zijn er nog andere factoren die van toepassing zijn op de waarde van aandelen. De waarde van een aandelenrekening moet in de persoonlijke administratie worden opgenomen.

Wat is een aandeel? #

Het concept van aandelen bestond al in de Romeinse tijd. Rond 1600 zou de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) ook aandelen gaan uitgeven. De VOC moest overzeese handel financieren, dit deden ze door aandelen uit te geven. Deze handel ligt aan de basis voor de beurs zoals we die nu kennen. In die tijd werd er geen geld als dividend uitgekeerd maar werden er goederen verstrekt die van over de hele wereld afkomstig waren.

Dividend op aandelen #

In tegenstelling tot obligaties geven aandelen geen recht op een vaste vergoeding. Het rendement wordt bepaald op basis van de intrinsieke waardestijging van het aandeel en het dividend. De winst die wordt ingehouden wordt door aandeelhouders of het bestuur vastgesteld. In de meeste gevallen zal een onderneming sturen op het stabiel blijven van dividend met een lichte stijging. De wijze waarop het rendement op de lange termijn moet worden berekend staat ter discussie. Zo zal inflatiecorrectie toegepast moeten om de winst te kunnen bepalen.

banner

Aandelenrekening #

Op een aandelenrekening zal naast geld ook de waarde van de aandelenportefeuille staan. Als aandeelhouder mag je zelf bepalen op welke wijze je het aandeel wilt waarderen. Dit is mogelijk op basis van aankoopwaarde of de werkelijke waarde. Na het maken van een keuze moet je de waarde overal in administratie op dezelfde wijze verwerken. Als je boekt op basis van de werkelijke waarde dan zul je jaarlijks aan het einde van het jaar de wijziging in waarde moeten ingeven.

Aandeel in de administratie #

Kapitaal uit aandelen kun je toevoegen aan de administratie door een grootboekrekening aan te maken. Het aandeel wordt geboekt middels een memoriaalboeking. Hiervoor maak je eerst een passiva rekening aan. De grootboekrekening kan belast worden op basis van de memoriaalboeking. Omdat deze handelingen behoorlijk complex kunnen worden is het verstandig om hiervoor contact op te nemen met een fiscalist of accountant om fouten binnen de administratie te voorkomen.